ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τελευταία Ενημέρωση: 05-04-2019 13:29 :: Mέγεθος: 9.79 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΟΛΑ | Θεωρία [THE] | Τεχνολογία [TEC] | Ήχος [AUD] | Ήχος - Εικόνα [AVA] | Εικόνα [VIS]

Ερευνητική Μεθοδολογία στις Τέχνες


Διδάσκων/ουσα: Ψαρράς Βασίλειος
Κωδικός Μαθήματος: THE701
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: 7
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Διδασκαλίας: 3
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/courses/DAVA117/

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις26
Εργαστηριακό0
Φροντιστήριο13
Εργαστήριο0
Εξάσκηση και Προετοιμασία30
Αυτοτελής Μελέτη56
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 5)125

    Ερευνητική Μεθοδολογία στις Τέχνες
Mέγεθος: 198.26 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα ΕΜΣΤ διερευνά τις έννοιες και τις πρακτικές της ερευνητικής διαδικασίας που σχετίζεται με και εφαρμόζεται στην τέχνη και ευρύτερη εικαστική πράξη, υπό το πρίσμα μιας ποιοτικής ερευνητικής προσέγγισης που συνδυάζει διαθεματικά την καλλιτεχνική δημιουργικότητα (οπτικοακουστικά έργα, εγκαταστάσεις, ψηφιακή τέχνη, νέα μέσα, performance) και την επιστημονική έρευνα ερευνώντας την σχέση εικαστικής πράξης και έρευνας. Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει βασικές γνώσεις σε σχέση με τις κυριότερες ποσοτικές (Quantitative) και ποιοτικές (Qualitative) ερευνητικές μεθόδους και ειδικότερα να εισαγάγει τους φοιτητές σε διάφορες μικτές μορφές μεθόδων και αναδυόμενων μεθοδολογιών που εφαρμόζονται στο χώρο των τεχνών αναλύοντας το θεωρητικό τους υπόβαθρο και το δυνητικό τους στην σύγχρονη εικαστική πράξη.


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Βασικές γνώσεις στην ιστορία των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Η χαρτογράφηση των κυριότερων και σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων στην τέχνη και η διασάφηση των διαφορών τους. Η διεπιστημονικότητα στη μελέτη της τέχνης. Η αποκρυστάλλωση της σχέσης θεωρίας και πρακτικής στη σύγχρονη τέχνη. Η ανάλυση των σύγχρονων τάσεων στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Αναπτυξιακές ικανότητες. Ξενόγλωσση ορολογία των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών. Σύνταξη ακαδημαϊκού κειμένου και εξοικείωση με την ερευνητική δεοντολογία. Πληροφόρηση για τμήματα και σχολές, εσωτερικού και εξωτερικού, στα οποία μπορούν οι φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους.


Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα
Μέθοδοι και Μεθοδολογίες: Τέχνες, Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές σπουδές

2η εβδομάδα:
Στάδια Έρευνας: Το ερώτημα, η μέθοδος, η βιβλιογραφική ανασκόπηση

3η εβδομάδα:
Εισαγωγή στις Ποσοτικές μεθόδου με έμφαση στο πεδίο data visualization

4η εβδομάδα:
Εισαγωγή στις Ποιοτικές μεθόδους με έμφαση στην ευρύτερη εικαστική πράξη

5η εβδομάδα:
Εθνογραφική, Αφηγηματική και Επιτόπια στην ευρύτερη εικαστική πράξη

6η εβδομάδα:
Φαινομενολογική, Case Study, A&N theory στην ευρύτερη εικαστική πράξη

7η εβδομάδα:
Συμμετέχων-Παρατηρητής, Συνέντευξη στην ευρύτερη εικαστική πράξη

8η εβδομάδα:
Αυτοεθνογραφία, Οπτική Εθνογραφία στην ευρύτερη εικαστική πράξη

9η εβδομάδα:
Η εικαστική πράξη ως έρευνα: Ιδέα, Δημιουργία, Γνώση, Επανάληψη

10η εβδομάδα:
Η εικαστική πράξη ως έρευνα: Οι μεταφορές ως μεθοδολογική πλατφόρμα

11η εβδομάδα:
Επιτελεστικές μέθοδοι: Περιπατητική πράξη, Οπτικοακουστικά μέσα και GPS

12η εβδομάδα:
Ανασκόπηση Ερευνητικών μεθοδολογιών στις Τέχνες – Παρουσίαση εργασιών

13η εβδομάδα:
Παρουσίαση εργασιών


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Πούρκος, Μ. (2015). Βίωμα και Βασισμένες στην Τέχνη Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας. Αθήνα: Νησίδες
Λυδάκη, Α. (2012). Ποιοτικές Μέθοδοι της Κοινωνικής Έρευνας. Αθήνα: Καστανιώτης


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

• Γραπτή εξέταση στην εξεταστική
• Εργασία (Προς ανακοίνωση)
• Συμμετοχή στο μάθημα


Επιστροφή στις Περιγραφές Μαθημάτων    Επιστροφή στο Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών
<< <
Αύγουστος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 25-08-2019
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα