ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τελευταία Ενημέρωση: 05-04-2019 13:29 :: Mέγεθος: 9.79 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΟΛΑ | Θεωρία [THE] | Τεχνολογία [TEC] | Ήχος [AUD] | Ήχος - Εικόνα [AVA] | Εικόνα [VIS]

Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης


Διδάσκων/ουσα: Χαμαλίδη Έλενα
Κωδικός Μαθήματος: THE600
Κατηγορία Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: 6
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 2
Ώρες Διδασκαλίας: 2
Σελίδα E Class: https://e-class.ionio.gr/courses/DAVA146

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις26
Εργαστηριακό0
Φροντιστήριο0
Εργαστήριο0
Εξάσκηση και Προετοιμασία26
Αυτοτελής Μελέτη48
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 4)100

    Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης
Mέγεθος: 199.59 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Σύντομη Περιγραφή:

Ξεκινώντας από τα πρώτα γραφιστικά έργα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και την επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας στη βιντεο-τέχνη, το μάθημα συνεχίζεται με την εμφάνιση της κινούμενης εικόνας (animation), και την κυριαρχία της αισθητικής της στη δεκαετία του 1980, για να εστιάσει στις ψηφιακές τέχνες και γενικότερα στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην καλλιτεχνική δημιουργία διαφόρων περιοχών και στην τέχνη του Διαδικτύου. Προσεγγίζονται ζητήματα, όπως η εικονική πραγματικότητα σε περιβάλλοντα χώρου και στο διαδίκτυο, σε αναφορά με τις φιλοσοφικές της προσεγγίσεις, η επικαιροποίηση του οράματος της κοινωνικής παρέμβασης από τους πρωτοπόρους της net.art στον παγκόσμιο ιστό, οι συζητήσεις και η στάση των καλλιτεχνών γύρω από τις κοινωνικές συνέπειες της διαμόρφωσης της παγκόσμιας κοινωνίας της πληροφορίας.


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

- Η απόκτηση γνώσεων γύρω από τα είδη της ψηφιακής τέχνης (με έμφαση στην τέχνη του διαδικτύου), και η ανάπτυξη της ικανότητας ταύτισης διαφορετικών μορφών έκφρασης και καλλιτεχνών

- η κατανόηση της αλληλεπίδρασης του μέσου (ψηφιακή τεχνολογία, διαδίκτυο) με τη μορφή και το ‘περιεχόμενο’ του έργου, με την ίδια την έννοια της τέχνης    μέσα από

- την εξοικείωση με το θεωρητικό υπόβαθρο, και     συνακόλουθα,

- η ανάπτυξη κριτικής σκέψης γύρω από τις διαφορετικές προσεγγίσεις/ χρήσεις του/ων (νέου) μέσου/ων


Περιεχόμενο (Syllabus):

Εβδομάδα #1:  Εισαγωγή και παρουσίαση των βασικών θέσεων του μαθήματος. Η επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εξέλιξη της βίντεο-τέχνης (Ι)

Εβδομάδα #2: Η επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εξέλιξη της βίντεο-τέχνης  (ΙΙ)

 

Εβδομάδα #3: Από τα πρώτα computer graphics (δεκαετία 1960) και τη χρήση υπολογιστών από εικαστικούς, μέχρι σήμερα.

Εβδομάδα #4:  Εμψύχωση κινούμενης εικόνας (animation): από τις δύο διαστάσεις στις τρεις και αντίστροφα.

Εβδομάδα #5: Έργα Εικονικής Πραγματικότητας και τηλε-παρουσίας.

Εβδομάδα #6: Τέχνη του Διαδικτύου (Internet Art): α) ορισμοί β) η πρωτοπορία της net.art (I)

Εβδομάδα #7: H πρωτοπορία της net.art:  (II)

Εβδομάδα #8: Τέχνη Διαδικτύου. Υπερκείμενα & διάδραση: η ουτοπία (;) και οι προεκτάσεις της μη-γραμμικής αφήγησης

Εβδομάδα #9: Tactical Media: τέχνη και κοινωνική παρέμβαση στο διαδίκτυο

Εβδομάδα #10: Παιχνίδια (games) και τέχνη: τα αντι-παιχνίδια, machinima, edutainment και το παράδειγμα του πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης

Εβδομάδα #11: Κοινωνική δικτύωση, νέες ‘κουλτούρες’ και τέχνη στο διαδίκτυο: ανοιχτά λογισμικά και “ανοιχτά έργα”.

Εβδομάδα #12: Τέχνη διαδικτύου: “εταιρική αισθητική” και ποπ κουλτούρα

Εβδομάδα #13: Software και computer art. Παρουσίαση εργασιών, ανακεφαλαίωση βασικών θέσεων μαθήματος και συζήτηση.

 


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Michael Rush, Video Art. Thames & Hudson: London, 2007.

Michael Rush, New Media in Art. Thames & Hudson: London, 2005.

Doug Hall & Sally Jo Fifer (επιμ.), llluminating Video. Aperture: New York, 1990.

Meigh-Andrews, Chris, A history of video art: development of form and function. Berg: Oxford New York ca 2006.

Frank Popper, From Technological to Virtual Art. The MIT Press: London, 2007.

Christiane Paul, Digital Art. Thames & Hudson, 2003.

Mark Tribe, Jana Reena. New Media Art. Taschen: Κολωνία 2006.

Lev Manovich, The Language of New Media. The MIT Press: Cambridge Mass., 2001.

Rachel Greene. Internet Art. Thames & Hudson: Λονδίνο, 2004.

Julian Stallabrass. Internet Art. The online clash of culture and commerce. Tate Publishing: Λονδίνο, 2003.

  1. Weibel, “On the History and Aesthetics of the Digital Image”, στο Ars Electronica 84, αναδ. στο T. Druckrey (επιμ.), Ars Electronica: Facing the Future. A Survey of Two Decades, Cambridge, Mass. and London 1999.

www.mediaartnet.org

Ματθαίος Σαντοριναίος, Από τις σύνθετες Τέχνες στα υπερμέσα και τους νέους εικονικούς – δυνητικούς χώρους. Ένα εγχειρίδιο για τον καλλιτέχνη που ασχολείται με την ψηφιακή Τέχνη. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο "Κάλλιπος", 2016.


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

To μάθημα έχει τη μορφή διάλεξης, η δομή της οποίας βασίζεται κατά μεγάλο μέρος στο διάλογο με τους φοιτητές, στις απορίες και τα σχόλιά τους. Επί μέρους μέθοδοι  που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του τύπου της διάλεξης με σκοπό την αλληλεπίδραση με τους φοιτητές, είναι: οπτικοακουστικό υλικό το οποίο συζητείται και αναλύεται· περιστασιακά, brainstorming (με αφετηρία την πρότερη γνώση από προηγούμενα μαθήματα)·η σύνδεση με τις πρότερες γνώσεις και την καθημερινή εμπειρία και σημαντικά κοινωνικά ή άλλα ζητήματα, αλλά και με τα προηγούμενα μαθήματα· η συγκριτική παρουσίαση διαφορετικών προσεγγίσεων.


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτές εξετάσεις: (Α) περιγραφή και ανάλυση εικόνας & Β) ανάπτυξη θέματος). Εργασία προαιρετική. Οι φοιτητές ενημερώνονται για τον τρόπο εξέτασης και αξιολόγησης από υλικό αναρτημένο στο e-class.


Επιστροφή στις Περιγραφές Μαθημάτων    Επιστροφή στο Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών
<< <
Αύγουστος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 25-08-2019
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα