Προκηρύξεις

Σελίδα 9 / 10 : <<<>>>
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού (ΠΔ 407/80, 10-11 Α)
Δημοσίευση: 02-12-2010 13:02 | Προβολές: 1701
Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας στο γνωστικό αντικείμενο:«Αναλογικό Σχέδιο - Χρώμα».
Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας: Προκήρυξη Τριων (3) Θέσεων ΔΕΠ
Δημοσίευση: 29-09-2010 15:54 | Προβολές: 2197
Έναρξη: 02-09-2010 |Λήξη: 02-11-2010
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 489.09 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Πρώτη δημοσίευση: 07/09/2010 Ενημέρωση: 29/09/2010 (προσθήκη αναλυτικών κειμένων προκηρύξεων) Προκήρυξη Πλήρωσης τριών (3) θέσεων ΔΕΠ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας): 1) Διαδραστικά Συστήματα με Εφαρμογή στην Τέχνη Νέων Μέσων, 2) Ηχητικός Σχεδιασμός με εφαρμογή στην Τέχνη Ήχου, 3) Εικονικά Περιβάλλοντα με Εφαρμογή στον Πολιτισμό και στις Τέχνες. Λήξη υποβολής αιτήσεων: 02-11-2010.
Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Δ.Ε.Π. για το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας (2010)
Δημοσίευση: 07-09-2010 10:20 | Προβολές: 1569
Το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι προκηρύξεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ). Λήξη υποβολής αιτήσεων: 02-11-2010.
Τμ. Τεχνών Ήχου & Εικόνας: Δύο θέσεις ΔΕΠ
Δημοσίευση: 08-05-2010 18:15 | Προβολές: 2198
Έναρξη: 21-04-2010 |Λήξη: 21-06-2010
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 7.46 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Προκήρυξη Πλήρωσης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας): 1) Σχεδιασμός Δισδιάστατων Γραφικών με Εφαρμογή στην Ψηφιακή Ζωγραφική, 2) Αναγνώριση προτύπων σε Εικαστικές, Καλλιτεχνικές και Πολιτισμικές Εφαρμογές.
Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Δ.Ε.Π. για το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας
Δημοσίευση: 04-05-2010 11:39 | Προβολές: 1501
Προκήρυξη Πλήρωσης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ στο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας: 1) Σχεδιασμός Δισδιάστατων Γραφικών με Εφαρμογή στην Ψηφιακή Ζωγραφική, 2) Αναγνώριση προτύπων σε Εικαστικές, Καλλιτεχνικές και Πολιτισμικές Εφαρμογές.
Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας: μια θέση Ε.Τ.Ε.Π: Πληροφορική - Γραφικά Διαδικτύου
Δημοσίευση: 09-03-2010 03:20 | Προβολές: 2175
Έναρξη: 09-03-2010 |Λήξη: 10-04-2010
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 149.44 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατηγορίας Π.Ε., εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄ και πενταετούς θητείας. Αντικείμενο: Πληροφορική - Γραφικά Διαδικτύου
Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας: πρόσληψη διδακτικού προσωπικού (ΠΔ 407/80, 09-10 Δ)
Δημοσίευση: 28-01-2010 00:22 | Προβολές: 2154
Έναρξη: 28-01-2010 |Λήξη: 08-02-2010
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 67 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Πρόσληψη προσωπικού (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009 – 2010.
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού (ΠΔ 407/80, 09-10 Δ)
Δημοσίευση: 27-01-2010 22:00 | Προβολές: 1513
Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, , επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας στα γνωστικά αντικείμενα: «Νομική Κάλυψη Πολιτιστικού Προϊόντος» «Ψηφιακές Εικαστικές - Γραφικές Τέχνες» Yποβολή αιτήσεων: μέχρι και τις 8 Φεβρουαρίου 2010Περισσότερες πληροφορίες  
Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας: πρόσληψη διδακτικού προσωπικού (ΠΔ 407/80, 09-10 Γ)
Δημοσίευση: 04-11-2009 10:26 | Προβολές: 2058
Έναρξη: 04-11-2009 |Λήξη: 13-11-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 64 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Πρόσληψη προσωπικού (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009 – 2010.
Υποβολή αιτήσεων για χειριστές -- Ενημέρωση 10/11/2009
Δημοσίευση: 01-11-2009 22:00 | Προβολές: 1421
Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, για τη βέλτιστη χρήση των υφιστάμενων υποδομών του και του υπολογιστικού / οπτικοακουστικού εξοπλισμού του, προωθεί την εθελοντική (αμισθί) απασχόληση για όσους φοιτητές του Τμήματος το επιθυμούν, σε επίπεδο ρόλου Χειριστή (Operator). Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση των Χειριστών έχουν οι φοιτητές του 1ου, 2ου,3ου και 4ου έτους (και ως πρακτική άσκηση) με στόχο την απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας. Οι Χειριστές που θα επιλεγούν θα εκπαιδευτούν υπό την εποπτεία του αντίστοιχου προσωπικού και των υπεύθυνων διδασκόντων σε θέματα που αφορούν στους παραπάνω τομείς.Διευκρινίσεις: Η αίτηση συντάσσεται από τον φοιτητή, περιέχει όποια επιπλέον στοιχεία αυτός επιθυμεί για να υποστηρίξει την υποψηφιότητά του, ημερομηνία, τα στοιχεία του (ΑΜ, ονοματεπώνυμο, έτος, κλπ) και πρέπει να είναι υπογεγραμμένη. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του σε παραπάνω από ένα αντικείμενο. Οι κατευθύνσεις που απαριθμούνται υποδεικνύουν γενικούς τομείς ενδιαφέροντος. Εάν ο φοιτητής έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε έναν συγκεκριμένο υποσύνολο μιας κατεύθυνσης μπορεί να το αναφέρει στην αίτητή του. Πχ. η κατεύθυνση των «Υπολογιστικών Συστημάτων» μπορεί να αφορά σε οτιδήποτε έχει σχέση με Η/Υ στο Τμήμα,όπως δίκτυα δεδομένων/φωνής, διαχείριση εξοπλισμού, επισκευές, ιστοσελίδες (υπάρχει και στην κατεύθυνση γραφιστικής), ανάπτυξη λογισμικού, διαχείριση συστημάτων (linux, windows, OS X, κλπ), εγκατάσταση και διαχείριση πακέτων λογισμικού, ασφάλεια Η/Υ, διαχείριση περιεχομένου, αντίγραφα ασφαλείας, κλπ. Ενημέρωση 10/11/2009: Η προθεσμία παρατάθηκε μέχρι και την Παρασκευή 13/11/2009, 14:00. Παραδίδετε στον Κο Μηλιώτη (πρώην γραφείο Πολυμέσων), στην γραμματεία (πάντα στις ώρες υποδοχής φοιτητών) ή στο γραφείο εξυπηρέτησης φοιτητών στο κτήριο Αρεταίος.  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΔ407 - Παιδαγωγική της Τέχνης
Δημοσίευση: 28-09-2009 22:00 | Προβολές: 1472
Συνημμένα αρχεία
    Όλες οι πληροφορίες
Mέγεθος: 90.04 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του γνωστικού αντικειμένου «Παιδαγωγική της Τέχνης» στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2009–2010.Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 2/10/2009
Προσλήψεις ωρομισθίων
Δημοσίευση: 28-09-2009 22:00 | Προβολές: 1693
Σύμφωνα με την από 23/9/2009 απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, θα προσληφθούν υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου ως ωρομίσθιοι.Οι ώρες εργασίας δε θα υπερβαίνουν τις 16 εβδομαδιαίως.Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν έγγραφη αίτηση και να την παραδώσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας μαζί με πλήρες βιογραφικό σημείωμα από την Παρασκευή 25/09/2009 μέχρι την Δευτέρα  05/10/2009.
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας: Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού (ΠΔ 407/80, 09-10 Α)
Δημοσίευση: 29-07-2009 15:28 | Προβολές: 2375
Έναρξη: 29-07-2009 |Λήξη: 24-08-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 56.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Πρόσληψη προσωπικού (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009 – 2010.
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας: Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού (ΠΔ 407/80, 08-09 Β)
Δημοσίευση: 29-01-2009 03:33 | Προβολές: 2231
Έναρξη: 29-01-2009 |Λήξη: 09-02-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 69 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των (...)
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Προκήρυξη μίας θέσης ΕΕΔΙΠ
Δημοσίευση: 23-09-2008 23:51 | Προβολές: 2423
Έναρξη: 23-09-2008 |Λήξη: 20-10-2008
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 50 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου στη συνεδρίασή της, στις 21 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης (Ε.Ε.ΔΙ.Π) Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (κλάδου Ι) στο Τμήμα Τεχνών Ήχου (...)
Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π)
Δημοσίευση: 23-09-2008 01:00 | Προβολές: 1520
Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης (Ε.Ε.ΔΙ.Π) Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (κλάδου Ι) στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατηγορίας Π.Ε., εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄ και πενταετούς θητείας με αντικείμενο «Ανάπτυξη Πολυμεσικών - Οπτικοακουστικών Καλλιτεχνικών Έργων».Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ.
Προκήρυξη τριων (3) θέσεων ΔΕΠ για το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Δημοσίευση: 22-07-2008 06:10 | Προβολές: 2489
Έναρξη: 11-07-2008 |Λήξη: 11-09-2008
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 23.31 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου στη συνεδρίασή της, στις 21 Φεβρουαρίου 2008, αποφάσισε την προκήρυξη πλήρωσης τριών (3) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας ως εξής: Μία (...)
Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Δ.Ε.Π. για το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας
Δημοσίευση: 19-07-2008 01:17 | Προβολές: 1585
Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου στη συνεδρίασή της, στις 21 Φεβρουαρίου 2008, αποφάσισε την προκήρυξη πλήρωσης τριών (3) θέσεων Διδακτικού Ερευνητι-κού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας ως εξής : 1. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Διαδικτυακή Επικοινωνία (New Media Studies)». [ πλήρες κείμενο προκήρυξης ]2. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο: «Ζωγραφική με εξειδίκευση στην τρισδιάστατη κινούμενη ψηφιακή αναπαράσταση (3D Animation)».[ πλήρες κείμενο προκήρυξης ]3. Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Ζωγραφική με έμφαση στην εικονογράφηση και σκηνοθεσία των κόμικς».[ πλήρες κείμενο προκήρυξης ]Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων έχει ορισθεί η 11η Σεπτεμβρίου 2008. Δείτε εδώ τις περιγραφές των γνωστικών αντικειμένων.Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα, Τηλ: 26610 38540 και 26610 34359) αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος κατάθεσης της υποψηφιότητας.
Σελίδα 9 / 10 : <<<>>>
<< <
Ιούλιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 31-07-2021
Προσεχώς
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr