Aνακοίνωση για Κατατακτήριες Εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

ShareThis
Δημοσίευση: 28-06-2024 15:13 | Προβολές: 1242
Έναρξη: 01-11-2024 |Λήξη: 15-11-2024
[Αναμένεται]

Α) Ποσοστά εισακτέων σπουδαστών

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθ.Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β΄) το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.Π.ΑΙ.ΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Π.ΑΙ.ΤΕ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/50321/Α5 (ΦΕΚ 2996/08-05-2023τ. Β) Υπουργικής Απόφασης με την οποία καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2023-2024.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι εκατόν επτά (107) φοιτητές, επομένως ο αριθμός των εισακτέων με κατατακτήριες εξετάσεις είναι δεκατρείς (13) φοιτητές.

Όλοι ανωτέρω κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β΄): Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.

Β) Τρόπος Κατάταξης

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β') η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα.

Στόχος είναι να επιλεγούν εκείνοι οι φοιτητές (σύμφωνα με τα ποσοστά που ορίζει ο Νόμος) των οποίων η εργασία διακρίνεται από καλλιτεχνικές κυρίως δεξιότητες και στηρίζεται σε θεωρητική γνώση, που βεβαιώνουν δυνάμει την καλύτερη δυνατή εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην κατεύθυνση των Οπτικοακουστικών Τεχνών, όπως ορίζεται στην περιγραφή των τακτικών στόχων του Τμήματος. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τρία από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα στο πεδίο της θεωρίας, της εικόνας, του ήχου, των οπτικοακουστικών τεχνών.

Γνωστικά Αντικείμενα:

1. Ιστορία της Τέχνης
2. Σχέδιο/ Ζωγραφική
3. Φωτογραφία
4. Μουσική
5. Βίντεο ή Πολυμεσική Εφαρμογή ή Animation

Ο υποψήφιος επιλέγει τρία (3) εκ των πέντε (5) γνωστικών αντικειμένων στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί. 

Γ) Εξεταστέα ύλη και Βιβλιογραφία:

1. Ιστορία της Τέχνης (Θεωρητική εξέταση):

Κατά την κρίση του, ο υποψήφιος, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο από τα παρακάτω συγγράμματα ή –προαιρετικά- και συνδυασμό τους:
1. Ernst H. Gombrich, Το Χρονικό της Τέχνης, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 2008.
2. Hugh Honour, John Fleming, Ιστορία της Τέχνης (επίτομο), Υποδομή, Αθήνα, 2002.
3. Τζούλιαν Μπελ, Καθρέφτης του Κόσμου. Μια Νέα Ιστορία της Τέχνης, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2009.

2. Σχέδιο/ Ζωγραφική:

Ο υποψήφιος καταθέτει:
1. Πέντε έως δέκα σχέδια 35x50εκ. με μολύβι ή κάρβουνο, με θέμα σπουδές προτομής ή μοντέλου.
2. Πέντε έως δέκα σχέδια 35x50εκ. με χρώμα, λαδοπαστέλ ή ακρυλικό ή λάδι, με θέμα συνθέσεις εκ του φυσικού ή ελεύθερες συνθέσεις.

3. Φωτογραφία (Θεωρητική εξέταση):

Ian Jeffrey, Φωτογραφία: Συνοπτική Ιστορία, Εκδόσεις Περιοδικού Φωτογράφος, Αθήνα, 1997(ISBN: 960-7704-03-7)

4. Μουσική:
Οι εξεταζόμενοι θα εξεταστούν σε 2 από τα 3 ακόλουθα πεδία:
I. Θεωρία της μουσικής
Διδακτικό εγχειρίδιο: Ιωάννη Χριστοφίδη, Θεωρία της Μουσικής, Τάξη Πρώτη, εκδόσεις Φ. Νάκας

Οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις αναφορικά με τα βασικά στοιχεία της μουσικής (τι είναι τονικότητα, κλίμακα, ρυθμός, ποιες είναι οι νότες κ.λπ).

II. Μουσική αναγνώριση
Ελεύθερη ανάλυση από δισκογραφία: ρεμπέτικο, λαϊκή μουσική, έντεχνη ευρωπαϊκή μουσική (κλασική), παραδοσιακή μουσική, ηλεκτρονική μουσική, τζαζ, ροκ, world music.

Γίνεται ακρόαση ενός κομματιού από την παγκόσμια δισκογραφία και οι υποψήφιοι καλούνται να περιγράψουν ό,τι γνωρίζουν σχετικά με τα εξής: είδος μουσικής, καλλιτεχνικό ρεύμα, χρονολογία/ εποχή, προέλευση, ύφος, συνθέτη, τρόπους και στοιχεία παραγωγής (τεχνολογία), ρυθμό, ενορχήστρωση/ συνδυασμοί μουσικών οργάνων, εννοιολογική προσέγγιση (σχέση στίχου -αν υπάρχει- και μουσικού περιεχομένου), κοινωνιολογική προσέγγιση (κοινωνικό πλαίσιο δημιουργίας).

III. Ιστορία της μουσικής
Διδακτικό εγχειρίδιο:

Michels Ulrich, Άτλας της Μουσικής, τόμος ΙΙ, εκδ. Φ. Νάκας, Αθήνα 1999.
Ή:
Pilka George, Ο κόσμος της μουσικής, εκδ. Κάλβος, μτφρ. Ν. Ραΐσης, 1985 Griffiths,

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 2 ερωτήματα εφ’ όλης της ύλης, που αναφέρεται στη μουσική από τον 15ο ως τον 20ό αιώνα. 

5. Βίντεο ή πολυμεσική εφαρμογή ή Animation:

1. Ο υποψήφιος καταθέτει τρία έως πέντε έργα διάρκειας δύο έως πέντε λεπτών.
Γραπτή ανάλυση του κάθε έργου (1 έως 3 σελίδες) και αναφορά των προγραμμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί για το μοντάζ του έργου.

Δ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
Ε) Υποβολή αιτήσεων

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2024 στη Γραμματεία του Τμήματος (Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα, Τηλ.: 26610 87861/87860).

ΣΤ) Εξετάσεις
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2024 στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα.


Επιστροφή
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας