Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας: Προκήρυξη μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή και στο αντικείμενο: «Αισθητική με έμφαση στη Σημειολογία της Εικόνας»

ShareThis
Δημοσίευση: 22-03-2024 07:59 | Προβολές: 454
Έναρξη: 22-03-2024 |Λήξη: 21-04-2024
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 958.09 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή/ Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο: «Αισθητική με έμφαση στη Σημειολογία της Εικόνας» (από εξέλιξη). 

«Με τον όρο «Αισθητική με έμφαση στη Σημειολογία της Εικόνας» νοείται το γνωστικό σύνολο που περιλαμβάνει το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές δεξιότητες για τη συνολική διεπιστημονική επισκόπηση της αντίληψης, συνείδησης και συγκίνησης στη σχέση πομπού-δέκτη καθώς και για την αποδόμηση εικονικών μηνυμάτων που εκπέμπονται από οπτικά και οπτικοακουστικά μέσα. Υπό αυτή την έννοια η “αισθητική με έμφαση στη σημειολογία της εικόνας”, ως γνωστικό αντικείμενο, εντάσσεται στο πλαίσιο της επιστήμης της Επικοινωνίας με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την αυξημένη χρήση της οπτικής επικοινωνίας σε νέα μέσα και ειδικά στο Διαδίκτυο, το οποίο δεν είναι μόνο ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, αλλά και καλλιτεχνικής έκφρασης.
Δεδομένου ότι κύριος κορμός των σπουδών στις τέχνες του ήχου και της εικόνας είναι η δημιουργία έργων πολυμεσικού περιεχομένου, είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αποτελεί σημαντική συνιστώσα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, καθώς καλύπτει τον τομέα: α) της έρευνας της καθημερινής ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, η οποία αποτελεί πηγή έμπνευσης για τον καλλιτέχνη των νέων μέσων, και β) της εξήγησης της επίδρασης του περιβάλλοντος στην κατανόηση των αισθητικών φαινομένων σε ατομικό και μαζικό επίπεδο, η οποία συνιστά εφαρμοσμένη μέθοδο αναζήτησης του καλύτερου προσωπικού δημιουργικού αποτελέσματος από τον καλλιτέχνη των νέων μέσων. Από τα ανωτέρω προκύπτουν οι βασικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται ώστε το γνωστικό αντικείμενο να θεραπεύεται με πληρότητα σε διδακτικό και ερευνητικό επίπεδο στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας: Α) Διεπιστημονική προσέγγιση στο αντικείμενο, ώστε να καλύπτονται οι ιδεολογικές, πολιτισμικές, γνωσιολογικές, και ψυχοκοινωνιολογικές διαστάσεις του. Το προαπαιτούμενο υπόβαθρο περιλαμβάνει κατά μείζονα λόγο τις σπουδές στην επιστήμη της επικοινωνίας και κυρίως τη μη λεκτική επικοινωνία. Β) Απαιτείται ερευνητική εξειδίκευση σε θέματα οπτικής κουλτούρας και ανάλυσης εικαστικών και παραστατικών θεμάτων. Συμπερασματικά, το γνωστικό αντικείμενο «Αισθητική με Έμφαση στη Σημειολογία της Εικόνας» συναποτελείται από θεωρητική κατάρτιση στην επιστήμη της επικοινωνίας, μεθοδολογικές γνώσεις για την ανάλυση μηνυμάτων εικαστικού και παραστατικού περιεχομένου με κυρίαρχο κριτήριο την αισθητική και ερευνητικό έργο σε θέματα οπτικής κουλτούρας».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/ την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης
Ανδρέας Φλώρος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας