Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας: Προκήρυξη μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή / Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, με αντικείμενο: «Διδακτική της Τέχνης και Δημιουργικές Τεχνολογίες»

ShareThis
Δημοσίευση: 01-11-2022 15:13 | Προβολές: 1319
Έναρξη: 02-11-2022 |Λήξη: 01-12-2022
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 788.12 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή / Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο: «Διδακτική της Τέχνης και Δημιουργικές Τεχνολογίες» στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Με τους όρους «Διδακτική της Τέχνης και Δημιουργικές Τεχνολογίες» νοείται το γνωστικό σύνολο που περιλαμβάνει το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές δεξιότητες για τη διεπιστημονική επισκόπηση της Διδακτικής της Τέχνης με έμφαση στη Δημιουργική Τεχνολογία (Creative Technology), και που συνδυάζει την τεχνολογία, το σχεδιασμό, την τέχνη και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Ως προς τα ανωτέρω, τυπικά παραδείγματα ενδιαφέροντος της δημιουργικής τεχνολογίας περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τις πολυ-αισθητηριακές εμπειρίες που δημιουργούνται με τη χρήση γραφικών υπολογιστή, εικονικής πραγματικότητας, επαυξημένης πραγματικότητας, 3D εκτυπώσεων, του Ίντερνετ των Πραγμάτων (Internet of Things ή IoT), και της ‘φορετής’ (wearable) τεχνολογίας. Δεδομένου του ότι κύριος κορμός των σπουδών στις τέχνες του ήχου και της εικόνας είναι η οπτικοακουστική δημιουργία με ψηφιακά μέσα, καθίσταται σαφές ότι το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αποτελεί σημαντική συνιστώσα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, καθώς:
- εστιάζει στις μεθόδους διδασκαλίας των ψηφιακών μορφών τέχνης, καθώς και στη διαχείριση των ψηφιακών τεχνολογιών που είναι κατάλληλες για το περιβάλλον μάθησης του σχολείου (τόσο στην Πρωτοβάθμια, όσο και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση),
1. επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στη Διδακτική της Τέχνης, και ορίζει τις πρακτικές, τις θεματικές και τις δυνατότητές της,
2. δίνει έμφαση στη συνεργατικότητα και στις δυνατότητες της συνδυασμένης χρήσης εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τις δυνατότητες καλλιτεχνικής έκφρασης, με στόχο την ανάπτυξη της ψηφιακής δημιουργικότητας μέσω της εκπαίδευσης,
Παράλληλα, πέραν του ανωτέρω θεωρητικού πλαισίου, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων των φοιτητών που αφορούν στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διδασκαλία της τέχνης και της καλλιτεχνικής έκφρασης, με τη χρήση των νέων μέσων, καθώς και στη χρήση κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων και δημιουργικών υλικών για την χρήση τους σε πολυ- και δι- επιστημονικές, συνεργατικές, και παιγνιώδεις παιδαγωγικές μεθόδους στην τάξη.

Από τα ανωτέρω προκύπτουν οι βασικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται, ώστε το γνωστικό αντικείμενο να θεραπεύεται με πληρότητα σε διδακτικό και ερευνητικό επίπεδο στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας:
Α) Διεπιστημονική προσέγγιση στο αντικείμενο, ώστε να καλύπτονται οι σχετικές με αυτό γνωστικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις. Το προαπαιτούμενο υπόβαθρο περιλαμβάνει κατά μείζονα λόγο τις σπουδές στην επιστήμη της Παιδαγωγικής.
Β) Ερευνητική εξειδίκευση i) σε θέματα σχετικά με τη διδασκαλία της τέχνης και των ψηφιακών μορφών της και ii) στην πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη επίδραση της τέχνης (και ειδικότερα αυτής των οπτικοακουστικών μέσων) στη μάθηση, όπως επίσης και στη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του ανθρώπου γενικώς (προσωπική εμπειρία και τρόπος μάθησης σε σχέση με διάφορα δημογραφικά στοιχεία, όπως ηλικία, φύλο, εθνικότητα, κοινωνικο-οικονομικό οικογενειακό επίπεδο, κ.α.).Συμπερασματικά, το γνωστικό αντικείμενο, “Διδακτική της Τέχνης και Δημιουργικές Τεχνολογίες”, συναποτελείται από α) θεωρητική κατάρτιση στην επιστήμη της Παιδαγωγικής με εξειδίκευση στη διδασκαλία της τέχνης και ειδικότερα των σύγχρονων ψηφιακών μορφών αυτής, β) μεθοδολογικές γνώσεις για θέματα διδακτικής της τέχνης με τη χρήση ψηφιακών μέσων και δημιουργικών τεχνολογιών, και γ) αντίστοιχο προς τα ανωτέρω ερευνητικό/ εκπαιδευτικό έργο.»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας