Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας: Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στην βαθμίδα του Eπίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κινηματογραφική Παραγωγή με Ειδίκευση στη Δημιουργία Οπτικοακουστικών Αφηγήσεων»

Social Media
Δημοσίευση: 29-07-2022 13:03 | Προβολές: 658
Έναρξη: 30-07-2022 |Λήξη: 29-08-2022
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 1021.4 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Κινηματογραφική Παραγωγή με Ειδίκευση στη Δημιουργία Οπτικοακουστικών Αφηγήσεων» στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Το γνωστικό αντικείμενο «Κινηματογραφική Παραγωγή με Ειδίκευση στη Δημιουργία Οπτικοακουστικών Αφηγήσεων» συνιστά το γνωστικό εκείνο σύνολο που περιλαμβάνει το απαιτούμενο διεπιστημονικό θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές δεξιότητες για την σύνθεση και αποτύπωση οπτικοακουστικών αφηγήσεων, ως το θεμέλιο συστατικό μιας ευρύτερης οπτικοακουστικής και κινηματογραφικής παραγωγής.

Κεντρική θέση στη σύνθεση του γνωστικού αντικειμένου καταλαμβάνει η έννοια της κινηματογραφικής πράξης η οποία νοείται ως η πρωτότυπη και ενδελεχής έρευνα των δημιουργικών πρακτικών της κινούμενης εικόνας, καθώς και των διαδικασιών και των πλαισίων που οδηγούν σε νέες γνώσεις σχετικά με αυτές τις μορφές και διαδικασίες. Οι μεθοδολογικές στρατηγικές προκύπτουν κυρίως από δημιουργικές πρακτικές και οι νέες γνώσεις που δημιουργούνται ενσωματώνονται σε αποτελέσματα κινούμενης εικόνας, τα οποία μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν κριτική και θεωρητική ενασχόληση.

Ως εκ τούτου, το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο ορίζεται από επιστημονική και ερευνητική ειδίκευση στον τομέα της πρακτικής του κινηματογράφου, ως σύνθετου υπερσυνόλου των οπτικοακουστικών αφηγήσεων, υπό το πρίσμα μιας ευρύτερης διεπιστημονικής προσέγγισης ώστε να καλύπτονται τα παρακάτω σύγχρονα επιστημονικά και δημιουργικά πεδία στον ευρύτερο χώρο των κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών παραγωγών (μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, διαμεσικού περιεχομένου και ταινιών διαφημιστικής προβολής):
1. Δημιουργία αφηγήσεων και ολοκληρωμένων σεναρίων για κινηματογράφο.
2. Σκηνοθεσία οπτικοακουστικών παραγωγών.
3. Διεύθυνση φωτογραφίας για τη δημιουργία οπτικοακουστικών παραγωγών.
4. Παραγωγή-διεύθυνση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.
5. Διεπιστημονική έρευνα στην κινηματογραφική πράξη.
6. Θεωρητική ανάλυση της πρακτικής έρευνας πάνω στην κινηματογραφική φόρμα και αισθητική.

Η εφαρμογή των παραπάνω στον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και στο γνωστικό και δημιουργικό πεδίο των ψηφιακών τεχνών αποτελεί βασική συνιστώσα των σπουδών στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Από τα ανωτέρω προκύπτουν οι βασικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται ώστε το γνωστικό αντικείμενο να θεραπεύεται με πληρότητα σε διδακτικό και ερευνητικό επίπεδο στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας:
1. Δημιουργία ολοκληρωμένων κινηματογραφικών αφηγήσεων με πρακτική-θεωρητική προσέγγιση σε όλα τα στάδια της οπτικοακουστικής παραγωγής, περιλαμβανομένων των διαδικασιών απόκτησης αδειών, κατάθεσης φακέλου παραγωγής και προτάσεων χρηματοδότησης οπτικοακουστικών έργων.
2. Διεπιστημονική και ερευνητική εξειδίκευση στην πρακτική έρευνα του κινηματογράφου και στον συνδυασμό διαφορετικών μεθοδολογικών εργαλείων για τη δημιουργία ολοκληρωμένων κινηματογραφικών αφηγήσεων.

Συμπερασματικά, το γνωστικό αντικείμενο «Κινηματογραφική Παραγωγή με Ειδίκευση στη Δημιουργία Οπτικοακουστικών Αφηγήσεων», ιδίως στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, περιλαμβάνει ως βασικό υπόβαθρο τις οπτικοακουστικές τέχνες και συναποτελείται από ερευνητική εμπειρία αναφορικά με την κινηματογραφική πράξη, καθώς και πρακτική και θεωρητική γνώση σχετικά με όλα τα στάδια της παραγωγής ολοκληρωμένων οπτικοακουστικών αφηγήσεων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:

ΦΕΚ 1649/11-07-2022, τ. Γ΄
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Κινηματογραφική Παραγωγή με Ειδίκευση στη Δημιουργία Οπτικοακουστικών Αφηγήσεων»
ΑΔΑ: ΨΥΨΝ46Ψ8ΝΨ-ΘΙΘ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP28774

Γραμματεία Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49132 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: Ν. Αλεβιζάκη
Τηλ.: 26610 87863, e-mail: niki@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των προκηρύξεων αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των εν λόγω Τμημάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 29-07-2022

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου του Τμήματος Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Σεπτέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τρίτη 27-09-2022
Πρόγραμμα Εξετάσεων 01/09/2022 - 30/09/2022 [έκδοση 3.3]
Έναρξη: 01-09-2022 |Λήξη: 30-09-2022
[Σε Εξέλιξη]
Open Call - Ionian Contemporary Animation Festival ICONA 2022
Έναρξη: 24-08-2022 |Λήξη: 02-10-2022
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
en  pdf.png  ICONA 2022 - Statuses and Rules
Mέγεθος: 227.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας