Πρακτικό Καταμέτρησης και Ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του ΤΤΗΕ της ΣΜΟΤ του Ι.Π.

Social Media
Δημοσίευση: 10-06-2022 09:28 | Προβολές: 209
image

Σήμερα Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:05 μ.μ. συνεδρίασαν τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, όπως αυτή ορίστηκε σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. ΣΜΟΤ/2251/31-05-2022 Απόφαση του Κοσμήτορα ΣΜΟΤ, Καθηγητή κ. Δήμου Δημητριάδη για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, κατόπιν της υπ΄ αρ. πρωτ. ΣΜΟΤ/2059/19-05-2022 προκήρυξης εκλογών και ταυτόχρονης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Κοσμήτορα της Σχολής MOT, Καθηγητή κου Δήμου Δημητριάδη και του από 02-06-2022/1ου πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής για τη νόμιμη συγκρότηση σε σώμα και την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων.

Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα το άρθρο 23 του Ν. 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 97 του Ν. 4692/2020 καθώς και την υπ΄ αριθ. 77561/Ζ1 ΚΥΑ: «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.», (ΦΕΚ 2481/2020, τ. Β΄) διενήργησε εκλογές σήμερα, την 9/06/2022 από ώρα 10:00 έως 15:00, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα “ΖΕΥΣ”) του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολόγιας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.). Στην Εφορευτική Επιτροπή  μετείχαν τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ.:

  1. Απόστολος Λουφόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος της Επιτροπής,
  2. Ιωάννης Δεληγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος,
  3. Βασίλειος Κομιανός, Επίκουρος Καθηγητής, μέλος.

 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίστηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης Δεληγιάννης.

Διαχειριστής της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ορίστηκε ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Βασίλειος Κομιανός

Βάσει του από 02-06-2022/1ου Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της Εκλογικής Διαδικασίας υποψήφιοι ήταν οι:

  1. Ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος και
  2. Ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Τηλιγάδης για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος.

Στο αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, εκλέγεται με διετή θητεία από 01-09-2022 έως 31-08-2024 ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος.

Στο αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών εκλέγεται με διετή θητεία από 01-09-2022 έως 31-08-2024 ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Τηλιγάδης.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος 

Απόστολος Λουφόπουλος

Τα μέλη      

Ιωάννης Δεληγιάννης

Βασίλης Κομιανός


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
“Welcome to Planet B” Festival University 2022
Δημοσίευση: 26-06-2022 21:12 | Προβολές: 301
Σημαντική Ημερομηνία: 30-06-2022
[Έληξε]
<< <
Ιούλιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας