Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του ΤΤΗΕ

Social Media
Δημοσίευση: 08-12-2021 20:05 | Προβολές: 316
image

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄),
  2. την υπ. αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-21 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5364/19-11-21, τ. Β΄) «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. – Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», 
  3. την υπ. αριθμ. πρωτ. ΤΧΝ/1252/22-11-2021 Προκήρυξη Εκλογών και  
  4. τον αριθμό των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της συγκεκριμένης ακαδημαϊκής μονάδας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

τον ορισμό τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, ως εξής:

Τακτικά Μέλη

  1. Βαρβάρα Γαρνέλη, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος ΤΤΗΕ
  2. Ρίγγας Δημήτριος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Πληροφορικής,
  3. Χριστοπούλου Ελένη, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Πληροφορικής

Αναπληρωματικά Μέλη

  1. Αλέξανδρος Πανάρετος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Πληροφορικής
  2. Ιωάννα Αθανασαπούλου, μέλος ΕΔΙΠ Τμήματος Ιστορίας.
  3. Ελευθέριος Καλόγερος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας

Η ως άνω Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη της διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Συνέλευση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της ΣΜΟΤ του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις και την Προκήρυξη Εκλογών. Η ψηφοφορία θα υλοποιηθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. («Ε.Δ.Υ.Τ.Ε Α.Ε.»). Διαχειριστής του Συστήματος ορίζεται ο κ. Δημήτριος Ρίγγας.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Aν. Καθηγητής Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος

 


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
“Welcome to Planet B” Festival University 2022
Δημοσίευση: 26-06-2022 21:12 | Προβολές: 285
Σημαντική Ημερομηνία: 30-06-2022
[Έληξε]
<< <
Ιούλιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας