Γιατί να σπουδάσω στο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου;

ShareThis
Δημοσίευση: 22-07-2021 16:39 | Ενημέρωση: 01-07-2024 11:23 | Προβολές: 10397
image

Γιατί να σπουδάσω στο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα;

 • Αντικείμενο σπουδών
  Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας (ΤΤΗΕ) αποτελεί την κορυφαία πανεπιστημιακή μονάδα στην Ελλάδα η οποία στοχεύει στην καλλιέργεια και διάδοση της σύγχρονης ψηφιακής τέχνης και οπτικοακουστικής έκφρασης μέσω της διδασκαλίας και της δημιουργικής έρευνας στο ευρύτερο πεδίο της τέχνης νέων μέσων και της μαζικής επικοινωνίας. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τον αρμονικό συνδυασμό της θεωρητικής/τεχνολογικής επιστημονικής γνώσης με το πεδίο της καλλιτεχνικής και δημιουργικής έκφρασης, και με παράλληλη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων, οδηγώντας στην απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων από επιστημονικά καταρτισμένους καλλιτέχνες και επαγγελματίες του χώρου των οπτικοακουστικών τεχνών.

  Το πρόγραμμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος στοχεύει στην ακαδημαϊκή σύγκλιση της τέχνης με την τεχνολογία, ακολουθώντας τις τάσεις της διεθνούς έρευνας στις ψηφιακές τέχνες. Οι δραστηριότητες του ΤΤΗΕ έχουν οδηγήσει στην σύνθεση ενός ισχυρού ερευνητικού και δημιουργικού πορτφόλιο, το οποίο ενδεικτικά περιλαμβάνει διαδραστικές εγκαταστάσεις, ανάπτυξη παιχνιδιών για εκπαίδευση και ψυχαγωγία, νέους τύπους καλλιτεχνικής έκφρασης, εφαρμογές δημιουργικής νοημοσύνης και εικονικής-επαυξημένης πραγματικότητας, σχεδιοκίνηση, αλγοριθμική μουσική σύνθεση κ.λπ. Μέσω αυτής της ποικιλόμορφης παρουσίας, το ΤΤΗΕ έχει επιτύχει να ενισχύσει την συνέργεια μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των καλλιτεχνών, ιδιαίτερα μέσω του ετήσιου Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών που διοργανώνει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται δημιουργικά και εκπαιδευτικά δρώμενα, πρωτοποριακές εκθέσεις πρωτοποριακών ψηφιακών έργων, συναυλίες και συνέδρια/θερινά σχολεία.

 • Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών
  Οι σπουδές στο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνες επικεντρώνονται στην προετοιμασία των φοιτητών στοχεύοντας να προσφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και κουλτούρα ώστε να ανταπεξέλθουν στο ιδιαίτερα απαιτητικό ανταγωνιστικό περιβάλλον της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιασθεί ώστε να καλλιεργεί και να προάγει την οπτικοακουστική έκφραση μέσω της διδασκαλίας γύρω από τις εφαρμογές της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας, τη διδασκαλία νέων μορφών οπτικοακουστικής έκφρασης, την επιτέλεση διεπιστημονικής έρευνας γύρω από τις εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας στην παραγωγή και επεξεργασία του ήχου και της εικόνας και στις νέες καλλιτεχνικές μορφές που προκύπτουν από αυτήν. Τέλος υποστηρίζεται πλήρως η εφαρμογή των παραπάνω στον χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της επικοινωνίας.

  Επιπλέον, το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας προσφέρει κάτι μοναδικό στην Ελληνική πραγματικότητα στον χώρο της σύγχρονης τέχνης και δημιουργικότητας: επιτρέπει στους φοιτητές να σχεδιάσουν και να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο δημιουργικότητας μέσα από την επιλογή μεταξύ περίπου 100 κορυφαίων μαθημάτων ειδικά σχεδιασμένων να υποστηρίξουν τους σύγχρονους δημιουργούς τέχνης νέων μέσων και ψηφιακού περιεχομένου. Οι σύμβουλοι σπουδών μέσω της συνεχούς παρακολούθησης της προόδου των φοιτητών, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες και το διοικητικό προσωπικό, υποστηρίζουν ενεργά τον στόχο αυτό, επιτυγχάνοντας μεγάλο ποσοστό ολοκλήρωσης σπουδών χωρίς καθυστερήσεις, αλλά και την απαραίτητη καθοδήγηση των φοιτητών.

  Το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί 5 έτη (10 εξάμηνα) και οι φοιτητές πρέπει να συγκεντρώσουν 30 ECTS μονάδες κάθε εξάμηνο, οι οποίες έχουν σταθμιστεί προκειμένου να αντιστοιχούν στην προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλουν για την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος. Η επιτυχής ολοκλήρωση μετά την εξέταση της πτυχιακής εργασίας την οποία εκπονούν αποκλειστικά στο 10o εξάμηνο, καταλήγει στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στο αντικείμενο των Τεχνών του Ήχου και της Εικόνας, επιτρέποντας τους να ακολουθήσουν απευθείας διδακτορικές σπουδές αν το επιθυμούν. Bλ. αναλυτικά για το integrated master: https://avarts.ionio.gr/gr/news/11750/

  Οι φοιτητές αποκτούν θεωρητικές και πρακτικές βάσεις καλύπτοντας όλο το φάσμα γνώσεων που είναι απαραίτητο για να αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα και εμπειρία στον καλλιτεχνικό και επιστημονικό τομέα, στοιχεία που συνδυάζονται με ιδιαίτερη προσοχή στο πρόγραμμα σπουδών: ξεκινώντας από την παραδοσιακή δημιουργική διαδικασία και θεωρίες, γρήγορα επικεντρώνονται στις ψηφιακές μορφές δημιουργίας μέσω μαθημάτων που συνδυάζουν θεωρία και πράξη.

  Ένας άλλος παράγοντας που έχει ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό του Προγράμματος Σπουδών είναι η δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών στο Ειδικό Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΕΤΤΗΧΕ). Το περιεχόμενο του Ειδικού Προγράμματος για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας επιλέχτηκε βάσει της έρευνας για αποτελεσματική διδασκαλία, στοχεύοντας στην καλλιέργεια διδακτικών δεξιοτήτων, στη διαμόρφωση ενός συστήματος επαγγελματικών αξιών, παιδαγωγικών στρατηγικών, κοινωνικών και νοητικών δεξιοτήτων. Ο στόχος είναι ο απόφοιτος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας και του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΕΤΤΗΧΕ) να μπορεί να προσδώσει ένα ευρύ ως προς το περιεχόμενο φάσμα γνώσεων στο σχολείο του μέλλοντος, διαφοροποίηση του τρόπου μάθησης, μέριμνα για τα ενδιαφέροντα των μαθητών, ικανότητα ανάληψης δράσης από τους μαθητές, καινοτόμες εφαρμογές που θα υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση διδασκαλίας και συνεργατικής μάθησης. Βλ. αναλυτικά: https://avarts.ionio.gr/artedu/

 • Παρουσίαση του Τμήματος
  Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας στεγάζεται σε τρία ανακαινισμένα ιστορικά κτήρια της παλιάς πόλης στο κέντρο της Κέρκυρας, η βιβλιοθήκη του βρίσκεται στο κτήριο της κεντρικής βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου και διαθέτει ενημερωμένη ειδική επιστημονική βιβλιογραφία και περιοδικές εκδόσεις που καλύπτουν όλους τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς στόχους του Τμήματος. Η πληθώρα εργαστηρίων και χώρων ανάπτυξης που διαθέτει ενισχύεται και με την ύπαρξη τεσσάρων Ερευνητικών Εργαστήριων: Διαδραστικών τεχνών – inArts, Επεξεργασίας Οπτικοακουστικών Σημάτων - ΕΠ.ΟΑ.ΣΗ και Παραστατικών Περιβαλλόντων στις Τέχνες – PEARL - Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μουσικής Ακουστικής και Ταλαντώσεων - ΕΜΑΤ και εξειδικευμένο προσωπικό με ειδικότητες σε όλο το θεματικό εύρος δραστηριοτήτων. Διαθέτει συνολικά 39 άτομα διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες το οποίο ενισχύεται συνεχώς και υποστηρίζει τη λειτουργία του σε συνεργασία με το διοικητικό προσωπικό. Το πλούσιο ερευνητικό εύρος των μεταδιδακτόρων και των υποψηφίων διδακτόρων όπως και όλα τα επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με τις ερευνητικές και τις δημιουργικές δράσεις και συμμετοχές των μελών του είναι διαθέσιμα στο κεντρικό website του Τμήματος στη διεύθυνση https://avarts.ionio.gr/

 • Ακαδημαϊκή ζωή
  Η ακαδημαϊκή ζωή στην Κέρκυρα είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, εντός και εκτός του πανεπιστημίου. Το Τμήμα παρέχει όλα τα εφόδια, ενημέρωση και παρότρυνση ώστε οι φοιτητές μας να κοινωνικοποιηθούν, να μάθουν να συνεργάζονται σε ομάδες και υποστηρίζεται έμπρακτα η συμμετοχή τους σε εξωστρεφείς δράσεις όπως διαγωνισμούς, παρουσιάσεις και συνέδρια. Κάθε χρόνο το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας διοργανώνει διεθνές φεστιβάλ και επιστημονικό συνέδριο με σύγχρονη θεματολογία και οι φοιτητές λαμβάνουν ενεργό ρόλο με τη στελέχωση/υποστήριξη του και την παρουσίαση των εργασιών τους. Τα προγράμματα πρακτικής άσκησης και κινητικότητας (Erasmus) επιτρέπουν στους φοιτητές να μετακινηθούν και να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και να σπουδάσουν ένα εξάμηνο στο εξωτερικό, διαδικασία η οποία υποστηρίζεται ενεργά από το Τμήμα και γίνεται επιλογή μεταξύ των αιτούντων με βάση την ακαδημαϊκή τους απόδοση και τη σχέση των επιλεγμένων μονάδων φοίτησης του εξωτερικού με τα μαθήματα που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει και τα ενδιαφέροντα τους. Επιπλέον οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν νέες συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού τους οποίους οι ίδιοι επιλέγουν, εμπλουτίζοντας τις συνεργασίες του Τμήματος.

  Η πρόσβαση στην πληροφόρηση όλων των φοιτητών γίνεται κεντρικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Τμήματος και των ειδικών πληροφοριακών συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί για την έγκαιρη ενημέρωση τους, παρέχοντας ολοκληρωμένη και άμεση πληροφόρηση για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών. Εσωτερικά στο Τμήμα έχουν δημιουργηθεί θεατρικές ομάδες και η κινηματογραφική λέσχη, μεγαλύτεροι φοιτητές αναλαμβάνουν να ανοίγουν τα εργαστήρια σε περιόδους που οι υποδομές είναι κλειστές (αργίες, γιορτές) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος πρόσβασης αλλά και η ευελιξία για δουλειά σε διευρυμένο ωράριο αν αυτό απαιτηθεί.

 • Μετά την αποφοίτηση τι;
  Το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας προσφέρει ενιαίο, αδιάσπαστο τίτλο σπουδών και transcript μαθημάτων, επιτρέποντας στους αποφοίτους να στοχεύσουν σε αντικείμενα και δημιουργικές προοπτικές οι οποίες πολλές φορές αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Πολλοί φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους επιλέγουν τον δρόμο της ακαδημαϊκής έρευνας και δημιουργικότητας μέσω των διδακτορικών σπουδών εντός και εκτός Ελλάδας. Χαρακτηριστικά αναφέρονται ορισμένοι μόνο φοιτητές οι οποίοι διαπρέπουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπως ο Κώστας Δρόσος ο οποίος σήμερα εργάζεται ως senior researcher στο Audio Research Group, στο Πανεπιστήμιο Tampere στη Φιλανδία, ο Χρήστος Μουσάς ο οποίος μετά τις σπουδές του στην Αγγλία και σήμερα εργάζεται στο Purdue University στην Indiana, Ην. Πολιτείες , ο Στέφανος Παπαδάς, ο οποίος έλαβε πλήρη υποτροφία στο MA of Fine Arts in Multimedia Design, Royal Academy of Fine Arts (KASK) and Conservatorium, Gent, Belgium και ο Γιώργος Νικόπουλος ο οποίος ολοκληρώνει το διδακτορικό του με συμμετοχή έργου του σε πολλά φεστιβάλ εξωτερικού και εσωτερικού έχοντας λάβει σειρά διακρίσεων και βραβείων για το έργο του “The OX”.

 • Προσφερόμενα ΠΜΣ στο Τμήμα – Διδακτορικές Σπουδές
  Το Τμήμα προσφέρει μια σειρά προγραμμάτων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου που περιλαμβάνουν ένα αυτόνομο πρόγραμμα, δύο διατμηματικά και τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής έρευνας σε συνεργασία με τους διδάσκοντες.

  • ΠΜΣ: Οπτικοακουστικές Τέχνες
  • ΔΠΜΣ: Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου
  • ΔΠΜΣ: Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
  • Διδακτορικές Σπουδές

  Η πλήρης λίστα των προγραμμάτων και των κανονισμών βρίσκεται στη διεύθυνση https://avarts.ionio.gr/gr/studies/

Μια παρουσίαση για το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας στο πλαίσιο παρουσίασης όλων των Ελληνικών Καλλιτεχνικών Τμημάτων είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://avarts.ionio.gr/gr/news/20544/

Ευχόμαστε να σας έχουμε σύντομα κοντά μας!Επιστροφή
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας