Ανακήρυξη Υποψηφίων για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Social Media
Δημοσίευση: 10-09-2020 00:19 | Προβολές: 2005

Σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, όπως αυτά ορίστηκαν σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. ΠΡΥΤ/4397/07-09-2020 Απόφαση του Πρυτάνεως, Καθηγητή κ. Ανδρέα Φλώρου για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. Ι.Π./4260/01-09-2020 προκήρυξης εκλογών και ταυτόχρονης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης και συνέταξαν το παρόν πρακτικό.

Παρόντα είναι όλα τα τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, ήτοι οι:

1) Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Πρόεδρος.

2) Κωνσταντίνος Καρδάμης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Γραμματέας.

3) Αικατερίνη Μιχοπούλου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών, μέλος.

4) Ιωάννης Δεληγιάννης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, μέλος.

5) Μηνάς Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μουσικών σπουδών, μέλος.

Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα το άρθρο 23 του Ν. 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 97 του Ν. 4692/2020 καθώς και την υπ΄ αριθ. 77561/Ζ1 ΚΥΑ: «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.», (ΦΕΚ 2481/2020, τ. Β΄) εξέτασε τις αιτήσεις των υποψηφίων, όπως αυτές παρελήφθησαν, από τη Γραμματεία της ΣΜΟΤ, μετά από εξουσιοδότηση της ΚΕΕ, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ανδρέα Γιαννακουλόπουλο. Συγκεκριμένα η ΚΕΕ εξέτασε τις υποψηφιότητες:

  1. υπ. αριθμ. πρωτ. Ι.Π. 4311/02-09-2020 Αίτηση Υποψηφιότητας του  Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών κ. Ανδρέα Ανδρέα Γεωργοτά
  2. υπ. αριθμ. πρωτ. Ι.Π. 4323/03-09-2020 Αίτηση Υποψηφιότητας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών κ. Ιωάννη Τουλή
  3. υπ. αριθμ. πρωτ. Ι.Π. 4376/07-09-2020 Αίτηση Υποψηφιότητας του  Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών κ. Δήμου Δημητριάδη

Από τον έλεγχο και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Δ1.1/4443/Φ.002 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού του Ιονίου Πανεπιστημίου διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και δεν συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας των υποψηφίων. Ως εκ τούτου η ΚΕΕ ανακηρύσσει τους κάτωθι τρεις υποψηφίους (κατά αλφαβητική σειρά) για το αξίωμα του Κοσμήτορος της ΣΜΟΤ με θητεία μέχρι την 31η Αυγούστου 2021:

- Γεωργοτάς Ανδρέας, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

- Δημητριάδης Δήμος, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

- Τουλής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Ο Γραμματέας
Κωνσταντίνος Καρδάμης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Τα Μέλη
Αικατερίνη Μιχοπούλου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Ιωάννης Δεληγιάννης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Μηνάς Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών

 

 


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούλιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας