ΤΤΗΕ: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο αντικείμενο «Συστήματα Μεικτής Πραγματικότητας»

Social Media
Δημοσίευση: 28-05-2020 14:06 | Προβολές: 1320
Έναρξη: 29-05-2020 |Λήξη: 28-06-2020
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 658.93 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή, στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα μεικτής πραγματικότητας» στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα μεικτής πραγματικότητας» συνιστά το γνωστικό σύνολο που περιλαμβάνει το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές δεξιότητες οι οποίες αφορούν στη μελέτη, σχεδιασμό, ανάπτυξη και χρήση διαδραστικών και δυναμικά μεταβαλλόμενων συστημάτων μεικτής (π.χ. εικονικής/επαυξημένης) πραγματικότητας με άμεση εφαρμογή αυτών στο ευρύτερο πεδίο της οπτικοακουστικής παραγωγής και των οπτικοακουστικών τεχνών. Ως εκ τούτου, το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο ορίζεται από επιστημονική και ερευνητική εξειδίκευση στον τομέα των τεχνολογιών μεικτής πραγματικότητας, υπό το πρίσμα μιας διεπιστημονικής προσέγγισης ώστε να καλύπτονται ποικίλα σύγχρονα πεδία, όπως αυτό των διαδραστικών εμβυθιστικών εγκαταστάσεων, των βίντεο παιχνιδιών και των τεχνολογιών εικονικών/επαυξημένων/μεικτών περιβαλλόντων. Η εφαρμογή των παραπάνω στον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και στο γνωστικό και δημιουργικό πεδίο των ψηφιακών τεχνών αποτελεί θεμελιώδη έννοια των σπουδών στο Τμήμα και περιλαμβάνει:
1) τη σχεδίαση και δημιουργία εφαρμογών, συστημάτων και περιβαλλόντων μεικτής πραγματικότητας με έμφαση στην απεικόνιση αντικειμένων πολιτισμού και ψηφιακής τέχνης,
2) την αλγοριθμική σχεδίαση και αυτόματη δημιουργία μεικτών περιβαλλόντων με κριτήρια τη βελτιωμένη εμπειρία χρήσης, την πλοήγηση και διάδραση σε αυτά, καθώς και τη βελτιστοποίηση της υπολογιστικής απόδοσής τους,
3) τη διεξαγωγή έρευνας στο πεδίο της εξατομίκευσης περιεχομένου, της διάδρασης χρηστών με πολυμεσικούς πόρους σε μεικτά περιβάλλοντα και τη θεώρηση τους ως χώρους επικοινωνίας πληροφορίας, διάδρασης και καλλιτεχνικής δημιουργίας,
4) την έρευνα και ανάπτυξη υπολογιστικών και δικτυακών μοντέλων-αρχιτεκτονικών για την υλοποίηση διαδραστικών συστημάτων με χαρακτηριστικά: διάχυτης διάδρασης, διάχυτου/κατανεμημένου υπολογισμού και νεφοϋπολογισμού,
5) την εξέλιξη και χρήση των συστημάτων μεικτής πραγματικότητας προς την κατεύθυνση της υποστήριξης νέων μορφών οπτικοακουστικών τεχνολογιών και καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων και 6) τη σχεδίαση και ανάπτυξη νέων εργαλείων μεικτής πραγματικότητας για την προώθηση της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η βασική προδιαγραφή που πρέπει να πληρείται ώστε το γνωστικό αντικείμενο να θεραπεύεται με πληρότητα σε διδακτικό και ερευνητικό επίπεδο στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας είναι η επιστημονική – ερευνητική εξειδίκευση σε θέματα: α) τεχνολογιών και εφαρμογών μεικτής (εικονικής και επαυξημένης) πραγματικότητας, β) αλγορίθμων και μεθόδων σύνθεσης μεικτών/εικονικών περιβαλλόντων, γ) μεθόδων διάδρασης και εξατομίκευσης των συστημάτων και δ) τεχνολογιών υπολογισμού και δικτυακής διασύνδεσης υπολογιστικών συστημάτων, προσανατολισμένων προς την υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών στο χώρο της ευρύτερης οπτικοακουστικής τεχνολογίας, παραγωγής και της διαδραστικής οπτικοακουστικής τέχνης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΦΕΚ 624/11-05-2020, τ. Γ΄
ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Μεικτής Πραγματικότητας».
ΑΔΑ: ΨΑ7Ψ46Ψ8ΝΨ-8ΦΥ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP16409

Γραμματεία Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49132 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: Ν. Αλεβιζάκη
Τηλ.: 26610 87860-1-3, e-mail: niki@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των Προκηρύξεων αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 28-05-2020

Με Εντολή Πρύτανη
H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Σεπτέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τρίτη 27-09-2022
Πρόγραμμα Εξετάσεων 01/09/2022 - 30/09/2022 [έκδοση 3.3]
Έναρξη: 01-09-2022 |Λήξη: 30-09-2022
[Σε Εξέλιξη]
Open Call - Ionian Contemporary Animation Festival ICONA 2022
Έναρξη: 24-08-2022 |Λήξη: 02-10-2022
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
en  pdf.png  ICONA 2022 - Statuses and Rules
Mέγεθος: 227.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας