ΤΤΗΕ: Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο αντικείμενο «Παράσταση και Διαμεσικότητα: Ψηφιακές - Καλλιτεχνικές Εφαρμογές»

Social Media
Δημοσίευση: 28-05-2020 14:01 | Προβολές: 1665
Έναρξη: 29-05-2020 |Λήξη: 28-06-2020
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 614.66 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή, στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παράσταση και Διαμεσικότητα: Ψηφιακές - Καλλιτεχνικές Εφαρμογές» στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το γνωστικό αντικείμενο «Παράσταση και Διαμεσικότητα: Ψηφιακές - Καλλιτεχνικές Εφαρμογές» εστιάζει στην κατανόηση της κίνησης ως χορογραφικό υλικό και στην ενσώματη εμπειρία μέσα από μια διακαλλιτεχνική, ανθρωπολογική, ιστορική αλλά και παιδαγωγική προσέγγιση. Το αντικείμενο αυτό στοχεύει στην κάλυψη αναγκών του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας που αφορούν στο ρόλο της σωματικότητας και της ανθρώπινης κίνησης ως βίωμα, ως χορογραφικό υλικό και συνιστώσα σε διάφορες μορφές ψηφιακής διαδραστικής αναπαράστασης. Καλύπτει επίσης τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για την καλλιτεχνική δημιουργία διαμεσικών παραστάσεων και την εισαγωγή στο ρόλο και τις πολλαπλές εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στη διαθεματική παράσταση (interdisciplinary performance). Το γνωστικό αντικείμενο οριοθετείται από ένα θεματικό τρίπτυχο, κάθε πτυχή του οποίου αποτελεί εξελισσόμενους τομείς μελέτης στο ευρύτερο σύγχρονο ακαδημαϊκό πεδίο έρευνας της τέχνης της παράστασης και του χορού. Τα θεματικά αυτά πεδία είναι τα ακόλουθα:
Α. Σωματική Κινητική Αγωγή (Somatic Movement Education): Πρόκειται για μια σύγχρονη βιωματική προσέγγιση στη σωματική εκπαίδευση με πολλαπλές εφαρμογές, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο στην εκπαίδευση και προετοιμασία διακαλλιτεχνικών παραστάσεων. Προσφέρει τη δυνατότητα βιωματικής κατανόησης του σώματος και της κίνησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην μελέτη της κίνησης κατά τη διάδραση με ψηφιακά μέσα και στις παραμέτρους που την επηρεάζουν. Μέσα από ποικίλες μορφές κινητικών δραστηριοτήτων στοχεύει στην καλλιέργεια της κιναισθησίας και της ενσωμάτισης (embodiment) ως βίωμα και βάση για την καλλιτεχνική δημιουργία.
Β. Ανθρωπολογία και Ιστορία του Χορού: Το κριτικό πλαίσιο ανάλυσης της κίνησης βασίζεται συνδυαστικά πάνω στην ανθρωπολογία και την ιστορία του χορού. Μελετώνται ιστορικά βασικές περίοδοι εξέλιξης της τέχνης του χορού και η σχέση του με εφαρμογές εξελισσόμενων τεχνολογιών.
Γ. Αρχές της παράστασης (performance) και της χορογραφικής σύνθεσης από αναλυτική και πρακτική σκοπιά: Περιλαμβάνει τη θεωρητική βάση και τις καλλιτεχνικές δεξιότητες για τη σύνθεση σύγχρονων διαμεσικών παραστάσεων ή χορογραφικών έργων. Αναλύει επίσης τη σχέση μεταξύ σύγχρονων προσεγγίσεων στη χορογραφία (dance-making), της ψηφιακής τέχνης και της τέχνης της παράστασης.

Σε καθεμιά από τις παραπάνω πτυχές του γνωστικού αντικειμένου, ο ρόλος της σωματικότητας και της κίνησης κατά τη διάδραση με και τη χρήση νέων τεχνολογιών προσεγγίζεται εργαστηριακά και θεωρητικά μέσα από κριτική ανάλυση.

Από τα παραπάνω προκύπτουν οι βασικές προδιαγραφές που απαιτούνται προκειμένου το γνωστικό αντικείμενο να θεραπεύεται ολοκληρωμένα στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας: α) διεπιστημονική εξειδίκευση στον τομέα της Σωματικής Κινητικής Αγωγής και του χορού και εμπειρία στην μελέτη και στην εφαρμογή μεθόδων σωματικής εκπαίδευσης, β) επιστημονική εξειδίκευση στα αντικείμενα της ανθρωπολογίας και ιστορίας του χορού, γ) γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της ενσωμάτισης ως βίωμα στο πλαίσιο προετοιμασίας καλλιτεχνών της παράστασης με χρήση αρχών χορογραφίας, δ) επιστημονική εμπειρία σχετική με το ρόλο και εφαρμογές ψηφιακών μέσων στα πλαίσια δημιουργίας διαμεσικών παραστάσεων.»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΦΕΚ 623/11-05-2020, τ. Γ΄
ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παράσταση και Διαμεσικότητα: Ψηφιακές - Καλλιτεχνικές Εφαρμογές».
ΑΔΑ: 9ΕΜ446Ψ8ΝΨ-ΞΕ8, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP16408

Γραμματεία Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49132 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: Ν. Αλεβιζάκη
Τηλ.: 26610 87860-1-3, e-mail: niki@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των Προκηρύξεων αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 28-05-2020

Με Εντολή Πρύτανη
H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Σεπτέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τρίτη 27-09-2022
Πρόγραμμα Εξετάσεων 01/09/2022 - 30/09/2022 [έκδοση 3.3]
Έναρξη: 01-09-2022 |Λήξη: 30-09-2022
[Σε Εξέλιξη]
Open Call - Ionian Contemporary Animation Festival ICONA 2022
Έναρξη: 24-08-2022 |Λήξη: 02-10-2022
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
en  pdf.png  ICONA 2022 - Statuses and Rules
Mέγεθος: 227.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας