Ένα νέο μουσείο στην πόλη της Κέρκυρας: «Μουσειακές Συλλογές Ιονίου Πανεπιστημίου»

Social Media
Δημοσίευση: 09-12-2019 21:59 | Προβολές: 6477
image

Στην Κέρκυρα πρόσφατα και έπειτα από τη δημοσίευση της αντίστοιχης απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 144/29.01.2019/τ.Β’), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο απέκτησε το δικό του μουσείο με την επωνυμία «Μουσειακές Συλλογές Ιονίου Πανεπιστημίου». Με αυτό τον τρόπο και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εντάσσει στη λειτουργία του έναν θεσμό, το Πανεπιστημιακό Μουσείο, που υφίσταται στην Ευρώπη ήδη από τον 17ο αιώνα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του Ashmolean Museum του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Αποτελεί μια ειδική κατηγορία μουσείων που φιλοξενούνται στους χώρους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και στοχεύουν στην προώθηση της γνώσης και στην γνωριμία/εξοικείωση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τους μουσειακούς χώρους.

Επίσημος ιστοχώρος:
museum.ionio.gr

Το Πανεπιστημιακό Μουσείο του Ιονίου Πανεπιστημίου στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου και περιλαμβάνει τις παρακάτω συλλογές:

  • Συλλογή Τυπογραφίας, η οποία αποτελείται από εκθέματα που σχετίζονται με την τυπογραφία και την ιστορία του βιβλίου, όπως τυπογραφικές μηχανές, μηχανήματα κοπής χαρτιού, τραπέζι βιβλιοδεσίας, μηχανές γραφείου, τυπογραφικά εργαλεία και εκτυπωτικές πλάκες τετραχρωμίας.
  • Συλλογή Ιστορίας του σχολείου και της εκπαίδευσης, με αυθεντικά αντικείμενα και αρχειακό υλικό που σχετίζεται με το σχολικό εξοπλισμό και τη λειτουργία των σχολείων της Κέρκυρας.
  • Συλλογή ψηφιακού Πολιτισμού, που περιλαμβάνει δημιουργίες εικονικής πραγματικότητας με τρισδιάστατη μοντελοποίηση για την αναπαράσταση τόσο του ανθρωπογενούς όσο και του φυσικού περιβάλλοντος. Τη συλλογή συνοδεύουν επιλεγμένα αντικείμενα και σκηνές ενδιαφέροντος με σύγχρονες τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, τεκμήρια τρισδιάστατης σχεδίασης και εκτύπωσης, καθώς και νέες καλλιτεχνικές μορφές οπτικοακουστικής έκφρασης και επεξεργασίας του ήχου και της εικόνας.

Σύμφωνα με την απόφαση της συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου η Επιστημονική Επιτροπή που έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Μουσείου αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

  • Κωνσταντίνος Αγγελάκος, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Πρόεδρος.
  • Σταύρος Βλίζος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, ο οποίος ορίζεται και ο πρώτος Διευθυντής του Μουσείου.
  • Κωνσταντίνος Οικονόμου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής, μέλος.
  • Έλενα Χαμαλίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, μέλος.
  • Χρήστος Καρύδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος, μέλος.

Αποστολή του Μουσείου είναι να υποστηρίξει το εκπαιδευτικό έργο των σχολών και των τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και να ενισχύσει την επιστημονική έρευνα και μετάδοση της γνώσης τόσο στην πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για έναν φορέα που αποβλέπει στη δημιουργία νέων εμπειριών με γνώμονα το ανθρωποκεντρικό μοντέλο διαχείρισης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Βασική παράμετρος της μουσειακής πολιτικής του νέου μουσειακού οργανισμού είναι οι συμμετοχικές προσεγγίσεις που κρίνονται πια απαραίτητες για να μετατραπεί το μουσείο σε έναν οργανισμό που εμπλέκεται ενεργά στη ζωή της κοινότητας και ενδιαφέρεται να παράσχει βήμα στο κοινό, να δημιουργήσει μόνιμους δεσμούς με αυτό, να βελτιώσει την πρόσβαση και να ενθαρρύνει την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή από την κοινότητα. Για να επιτευχθεί αυτό, το Πανεπιστημιακό Μουσείο θα βρίσκεται σε έναν συνεχή διάλογο με την κοινωνία μέσω του οποίου θα προσεγγίζονται όλα τα ζητήματα λειτουργίας του.

Με στόχο την εξωστρέφεια ο νέος οργανισμός θα επιδιώξει αφενός τη συνεργασία με συγγενείς φορείς στην Κέρκυρα, την Ελλάδα και το εξωτερικό, και αφετέρου την ένταξή του στο εθνικό και τα διεθνή δίκτυα πανεπιστημιακών μουσείων, όπως π.χ. το ευρωπαϊκό δίκτυο πανεπιστημιακών μουσείων UNIVERSEUM. Ήδη το Μουσείο του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει καταχωριστεί στον χάρτη του παγκόσμιου φορέα των Πανεπιστημιακών Μουσείων UMAC (International committee for university museums and collection). Επιπλέον, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του το Μουσείο είναι συνεργαζόμενος φορέας στο ερευνητικό πρόγραμμα CityTrails που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Για οργανωμένες επισκέψεις στις συλλογές και στους χώρους του Μουσείου επικοινωνήστε μαζί μας:

Μουσειακές Συλλογές Ιονίου Πανεπιστημίου
Επικ. Καθ. Σταύρος Βλίζος
Διευθυντής
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ι. Θεοτόκη 72
49100 Κέρκυρα
Τ. 26610.87428
Ε. museum@ionio.gr
W. museum.ionio.gr

 

Στο πλαίσιο των παραπάνω διαπιστώσεων έχει καταρτιστεί ένα προκαταρκτικό πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων του Μουσείου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα και θα εμπλουτίζεται με επιπλέον δραστηριότητες σύμφωνα με τις προτάσεις που υποβάλλονται:

 

Δράση: Ανοιχτή συζήτηση για την κλιματική αλλαγή με θέμα «Save the blue»
Πότε: 10 Δεκεμβρίου 2019, στις 19.00
Που: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ι. Θεοτόκη 72, αίθουσα 2.39
Υπεύθυνη: Α. Λασηθιωτάκη

 

Δράση: Παρουσίαση βιβλίου «Κ. Σουέρεφ (επιμ.), Μουσειακοί χώροι στον 21ο αιώνα. Πρακτικές διάδρασης» της σειράς «Δημόσια Αρχαιολογία» (εκδ. Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 2019)
Πότε: 14 Ιανουαρίου 2020, στις 20.00
Που: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, Ι. Θεοτόκη 72
Υπεύθυνος: Στ. Βλίζος

 

Δράση: Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Εμείς οι Τυπογράφοι»
Πότε: 16 Ιανουαρίου 2020, 21 Φεβρουαρίου 2020, 20 Μαρτίου 2020
Που: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ι. Θεοτόκη 72, αίθουσα 2.39
Υπεύθυνη: Π. Ταραζά

 

Δράση: Ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Συν-Δημιούργησε το Πανεπιστημιακό Μουσείο»
Πότε: 17 Ιανουαρίου 2020, στις 18.00
Που: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ι. Θεοτόκη 72, αίθουσα 2.39
Υπεύθυνος: Στ. Βλίζος

 

Δράση: Μουσειολογική δράση με τίτλο «Δημιουργούμε μαζί: Μια επανέκθεση του Σχολικού Μουσείου Κέρκυρας».
Πότε: 12 Φεβρουαρίου 2020 (ενημερωτική συνάντηση για το Σχολικό Μουσείο Κέρκυρας), 14 Μαρτίου 2020 (Επανέκθεση Α΄φάση), 4 Απριλίου 2020 (Επανέκθεση Β’φάση), 9 Μαΐου 2020 (Εγκαίνια επανέκθεσης)
Που: Σχολικό Μουσείο Κέρκυρας, Σκριπερό
Υπεύθυνη: Μ. Τσούκα

 

Δράση: Μουσειοπαιδαγωγική δράση με τίτλο «Ένα ταξίδι στη Μαγεντία»
Πότε: 28 Φεβρουαρίου 2020
Που: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ι. Θεοτόκη 72, αίθουσα 2.39
Υπεύθυνη: Ε. Πετροπούλου

 

Δράση: Μουσειολογική δράση με τίτλο «Οι πολλαπλοί μας εαυτοί στο Μουσείο».
Πότε: 5 Μαρτίου 2020, 5 Απριλίου 2020, 17 Μαΐου 2020
Που: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ι. Θεοτόκη 72, εργαστήριο ψηφιακών βιβλιοθηκών. Η δράση σχεδιάζεται να υλοποιηθεί και σε μουσεία της Κέρκυρας.
Υπεύθυνη: Μ. Σαγιαδινού, Π. Τσιλεμάνη

 

Δράση: Μουσειοπαιδαγωγική δράση με τίτλο «Αποτυπώνοντας τον ήχο»
Πότε: 12 & 19 Μαρτίου 2020, 2 & 9 Απριλίου 2020
Που: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ι. Θεοτόκη 72, εργαστήριο πληροφορικής
Υπεύθυνος: Δ. Μηλιώτης

 

Δράση: Βιωματικό σεμινάριο επιμόρφωσης μουσειοπαιδαγωγικής για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Πότε: 27-28 Μαρτίου 2020
Που: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ι. Θεοτόκη 72, αίθουσα 2.39
Υπεύθυνοι: Στ. Βλίζος, Μ. Τσούκα

 

Δράση: Μουσειολογική δράση με τίτλο «Πρόσφυγες του 22'»
Πότε: 15, 22 Μαΐου 2020
Που: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ι. Θεοτόκη 72, αίθουσα 2.39
Υπεύθυνη: Α. Κυριακάκη

 

Δράση: «Museums For Diversity and Inclusion», εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων από το ICOM  
Πότε: 18 Μαΐου 2020
Που: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ι. Θεοτόκη 72
Υπεύθυνοι: Στ. Βλίζος, Μ. Τσούκα, Π. Τσιλεμάνη

 


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Διαδικτυακή διάλεξη «Η ενημέρωση στα χρόνια του Αγώνα»
Δημοσίευση: 24-11-2021 09:19 | Ενημέρωση: 08-12-2021 10:17 | Προβολές: 1214
Σημαντική Ημερομηνία: 09-12-2021
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 1.64 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Διαδικτυακή διάλεξη «Με το σπαθί στο χέρι και με το τουφέκι: Ο Κασομούλης και η πολιορκία του Μεσολογγίου»
Δημοσίευση: 26-10-2021 13:24 | Ενημέρωση: 05-11-2021 09:56 | Προβολές: 1098
Σημαντική Ημερομηνία: 05-11-2021
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 1.56 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
<< <
Δεκέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τετάρτη 08-12-2021
Προσεχώς
Διαδικτυακή διάλεξη «Η ενημέρωση στα χρόνια του Αγώνα»
Σημαντική Ημερομηνία: 09-12-2021
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 1.64 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr