Ενημέρωση σχετικά με θέματα δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Social Media
Δημοσίευση: 02-08-2018 15:52 | Προβολές: 1986
    Επαγγελματικά Δικαιώματα ΤΤΗΕ
Mέγεθος: 799.44 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση εκ μέρους του Προέδρου του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Καθηγητή Νικόλαου-Γρηγορίου Κανελλόπουλου, σχετικά με τα εξής θέματα δικαιωμάτων των αποφοίτων του ΤΤΗΕ:

α) της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων,
β) της χορήγησης αδιάσπαστου και ενιαίου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών (integrated master) και
γ) της απόκτησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Tο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας έχει ολοκληρώσει όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων και η διαδικασία πλέον να βρίσκεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Επισυναπτόμενο αρχείο: Απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου Ι.Π. της 19ης/10-05-2017 - "Επαγγελματικά Δικαιώματα ΤΤΗΕ".

β) Tο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας προσφάτως απέστειλε τεκμηριωμένο αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την χορήγηση αδιάσπαστου και ενιαίου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών (integrated master), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επισυναπτόμενο αρχείο: Απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου Ι.Π. της 18ης/5-7-2018 - "Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου".

γ) Επίσης προσφάτως, το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας ίδρυσε ειδικό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, το οποίο θα προσφερθεί από το επερχόμενο ακαδημαϊκό έτος τόσο σε φοιτητές, όσο και σε αποφοίτους του Τμήματος. Επισυναπτόμενο αρχείο: Απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου Ι.Π. της 18ης/5-7-2018 - "Πρόγραμμα Σπουδών για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια". 

Στα συνημμένα αρχεία περιλαμβάνονται αποσπάσματα πρακτικών της 19ης/10-05-2017 και της 18ης/5-7-2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου με τις αποφάσεις σχετικά με τα παραπάνω θέματα.


Επιστροφή