Πολιτική Ποιότητας

gr  pdf.png  Πολιτική Ποιότητας
Mέγεθος: 68.39 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας στην 9η Συνεδρίασή της, ακαδ. έτους 2018-2019, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20/02/2019 ενέκρινε ομόφωνα την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Η Πολιτική Ποιότητας επικαιροποιήθηκε και εγκρίθηκε στην 8 Συνεδρίαση ακαδ. έτους 2021-2022 της ΓΣ την Πέμπτη 10/02/2022. 


Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου δεσμεύεται να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες οποιουδήποτε κύκλου σπουδών υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και επιστημονική/δημιουργική κατάρτιση και εξειδίκευση σε ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών προσεγγίσεων της εικόνας, του ήχου και του συνδυασμού τους, προσφέροντας ένα ισχυρό θεωρητικό και καλλιτεχνικό υπόβαθρο. Οι σπουδές στο Τμήμα συνδυάζουν την μελέτη των παραδοσιακών τρόπων έκφρασης με την διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η χρήση των Νέων Μέσων στην Οπτικοακουστική Tέχνη, υπό το πρίσμα της διαθεματικής διδακτικής και ερευνητικής σύγκλισης της Τέχνης με την Τεχνολογία και της δημιουργικής συνέργειάς τους στο πεδίο της ανάπτυξης νέων μορφών καλλιτεχνικού έργου.

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας έχει εναρμονιστεί πλήρως με την Πολιτική Ποιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως αυτή έχει εγκριθεί από την Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου και αποτελεί μέρος της στρατηγικής και της στοχοθεσίας του Τμήματος, αλλά και της συνολικότερης στρατηγικής της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών και του Ιδρύματος. Η Πολιτική αυτή στηρίζεται δομικά στους ακόλουθους άξονες:

 • Διαρκή αναβάθμιση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησής του, σύμφωνα με τις εξελίξεις στο πεδίο των Οπτικοακουστικών Τεχνών και Τεχνολογιών, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αλλά και με παράλληλη εστίαση στα μαθησιακά αποτελέσματα.
 • Ανθρωποκεντρική - φοιτητοκεντρική προσέγγιση με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο, εκφραζόμενη από α) την μέτρηση της ικανοποίησης των φοιτητών και φοιτητριών μέσω κατάλληλα ορισμένης μεθοδολογίας, β) την εφαρμογή ποικιλίας μεθόδων διδασκαλίας, γ) την αξιόπιστη αξιολόγηση των επιδόσεων και δ) την ενίσχυση της οργανωμένης και συνολικής μάθησης ανά επίπεδο σπουδών.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεκμηριωμένων διαδικασιών και κανονισμών για όλα τα Προγράμματα Σπουδών καθώς και πιστοποιητικών ειδίκευσης ή/και απόκτησης ακαδημαϊκών προσόντων βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
 • Ενίσχυση των ερευνητικών εργαστηρίων, των ερευνητικών πρωτοβουλιών και των στρατηγικών έρευνας, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής δημιουργικού/καλλιτεχνικού έργου υψηλής στάθμης, μέσω κινήτρων για υψηλού επιπέδου επιδόσεις και προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας.
 • Διεθνοποίηση, αναγνώριση και πιστοποίηση των Προγραμμάτων όλων των κύκλων σπουδών του Τμήματος έτσι ώστε να βρίσκονται στην αιχμή της Επιστήμης, να είναι επίκαιρα, ανταγωνιστικά, αλλά και να είναι ουσιωδώς συνδεδεμένα με την Εθνική και Διεθνή αγορά εργασίας.
 • Συνεχής αξιολόγηση των ακαδημαϊκών και των διαχειριστικών λειτουργιών του Τμήματος σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (Μ.Ο.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος και με όσα θεσμικώς ορίζονται από την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας, για την συμμετοχή των φοιτητών σε διάφορες πτυχές της φοιτητικής δραστηριότητας (παρακολούθηση μαθημάτων, συμμετοχή στις εξετάσεις, συμμετοχή σε επιτροπές και εκπροσώπηση σε όργανα τους τμήματος κ.ά.), την αποτύπωση των ερευνητικών και καλλιτεχνικών αποτελεσμάτων του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού, αλλά και για την υποστήριξη της διαχείρισης των Προγραμμάτων Σπουδών με βάση έγκυρα και αξιόπιστα δεδομένα.

Για την υλοποίηση της παραπάνω πολιτικής, το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας δεσμεύεται να εφαρμόζει διαδικασίες Ποιότητας που αποτυπώνουν:

 • την καταλληλόλητα της δομής και της οργάνωσης των Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς και την Ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου,
 • την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 • την σύνδεση της διδασκαλίας με την πολυεπίπεδη έρευνα που εκπονείται στο Τμήμα,
 • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
 • την Ποιότητα και αποτελεσματικότητα του ερευνητικού έργου των Μελών του Τμήματος,
 • την ποιότητα των Διοικητικών και Υποστηρικτικών υπηρεσιών, καθώς και των υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας.

Η Πολιτική Ποιότητας εγκρίνεται και επικαιροποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας και παρακολουθείται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος, η οποία έχει την ευθύνη για την πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών, αλλά και την σύνταξη εκθέσεων αυτοαξιολόγησης, τεκμηριωμένων με ποσοτικά δεδομένα για τους Φοιτητές, το Διδακτικό και Επιστημονικό Προσωπικό, το Πρόγραμμα Σπουδών, το Διοικητικό Προσωπικό και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος. Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται στην ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ενημέρωση: 24-07-2022
<< <
Οκτώβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 04-10-2022
Προσεχώς
Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας: 1st Ιonian Tech Transfer Meeting in VR/AR and Audiovisual Technologies 
Έναρξη: 06-10-2022 |Λήξη: 08-10-2022
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Δ.Τ. Meeting
Mέγεθος: 407.82 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας