Διοίκηση

Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής Νικόλαος-Γρηγόριος Κανελλόπουλος.

Το Τμήμα διοικείται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Νικόλαο-Γρηγόριο Κανελλόπουλο, Καθηγητή, Πρόεδρο του Τμήματος
Ιωάννη Ζάννο, Καθηγητή, Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος
Θεόδωρο Βλάχο, Αναπληρωτή Καθηγητή
Ανδρέα Φλώρο, Αναπληρωτή Καθηγητή
Έλενα Χαμαλίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια (μόνιμη)
Σπύρο Βερύκιο, Επίκουρο Kαθηγητή (μόνιμο)
Κωνσταντίνο Τηλιγάδη, Επίκουρο Kαθηγητή (μόνιμο)
Απόστολο Λουφόπουλο, Επίκουρο Kαθηγητή
Ανδρέα Γιαννακουλόπουλο, Επίκουρο Kαθηγητή
Μάρκο Λέκκα, Επίκουρο Kαθηγητή
Νταλίλα Ονοράτου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ιωάννη Δεληγιάννη, Επίκουρο Καθηγητή
Αντώνη Ζήβα, Επίκουρο Καθηγητή
Μιχάλη Παναγόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή

ΛΕΚΤΟΡΕΣ
Θωμά Βαλιανάτο, Λέκτορα

ΜΕΛΗ ΕΕΠ
Νικόλαο Κόκκαλη

ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ
Σταματέλα Λάμπουρα

ΜΕΛΗ ΕΤΕΠ
Γεώργιο Μηλιώτη

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Τακτικοί/Αναπληρωματικοί
(Δεν έχουν ορισθεί έως την ημέρα έκδοσης της παρούσας.*)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Νικολέτα Αλεβιζάκη

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος (2015-2017)
Καθηγητής Ιωάννης Ζάννος (2014-2015)
Αναπλ. Καθηγήτρια Μαριάννα Στραπατσάκη (2012-2014)
Καθηγητής Νικόλαος – Γρηγόριος Κανελλόπουλος (2007-2012)


* Σύμφωνα με το Ν.4485/2017, Άρθρο 21, παρ. 1(γ), οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από τους φοιτητές, με δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Τμήματος.