Μητρώα - Εσωτερικά και Εξωτερικά Μέλη

Το παραπάνω συνημμένο αρχείο περιλαμβάνει τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.