Μουστάκας Νίκος

Τίτλος Διατριβής: Νοήμονα Περιβάλλοντα Ηχητικής Επαυξημένης Πραγματικότητας με τη χρήση Φυσικής Υπολογιστικής Διάδρασης και Ηχητικής Διαδραστικής Σχεδίασης
Ιδιότητα: Υποψήφιος Διδάκτωρ
Email: a11mous@ionio.gr
Εγγραφή:09-05-2012

Τριμελής Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ανδρέας Φλώρος

Μέλη: Νικόλαος Γρηγόριος Κανελλόπουλος, Agnieszka Roginska


Επιστροφή