Μπέζας Άρης

Τίτλος Διατριβής: Σύστημα δημιουργίας και απόδοσης γραφικών σε πραγματικό χρόνο
Ιδιότητα: Υποψήφιος Διδάκτωρ
Email: aribezas@ionio.gr
WWW: http://users.ionio.gr/~aribezas/
Εγγραφή:07-07-2010

Τριμελής Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ιωάννης Ζάννος

Μέλη: Νικόλαος Γρηγόριος Κανελλόπουλος, Ανδρέας ΦλώροςΕπιστροφή