Διοικητικό & Ερευνητικό Προσωπικό
Όνομα Ιδιότητα Επικοινωνία
Νίκη Αλεβιζάκη Προϊσταμένη Γραμματείας Τηλ.: 26610-87863
Φαξ: 26610-87866
Email: niki@ionio.gr
Δώρα Φελούκα Διοικητικό Προσωπικό Τηλ.: 26610-87860
Φαξ: 26610-87866
Email: fdora@ionio.gr
Γεωργία Αποστολοπούλου Ερευνητικό Προσωπικό Τηλ.: 26610-87861
Φαξ: 26610-87866
Email: georgia@ionio.gr