ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
[ΕΕ 2023-2024] v1Ψηφιακή Εικονογράφηση - Κινούμενα Γραφικά


Διδάσκων/ουσα: Τηλιγάδης ΚωνσταντίνοςNew Window, Χάλκου ΜαρίαNew Window, Ραφτόπουλος ΦώτιοςNew Window
Κωδικός Μαθήματος: YKA3
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: Α΄
ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 6
Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα Κινούμενα Γραφικά και Ψηφιακή Εικονογράφηση εστιάζει στο ευρύτατο φάσμα μορφών εικονοποίησης, το οποίο συναντάται στις σύγχρονες μορφές έργων μαζικής επικοινωνίας και εφαρμοσμένης αισθητικής. Συγκεκριμένα, κύριος προσανατολισμός του μαθήματος ορίζεται η κατάρτιση των φοιτητών στις θεμελιώδεις αισθητικές προσεγγισεις, που χαρακτηρίζουν έργα ψηφιακου περιεχομένου, όπως τα στατικά και κινούμενα γραφικά υπολογιστών. Μέσα από σειρά διαλέξεων και ασκήσεων επιχειρείται η ένταξη της εικαστικής γλώσσας στο πλαίσιο των νέων υπολογιστικών μέσων αναπαράστασης με άμεσο στόχο την παραγωγή άρτιων οπτικοακουστικών έργων και εφαρμογών. Δίνεται έμφαση στη χρήση ψηφιακών προγράμματων με όρους δημιουργικότητας, ανάπτυξης δεξιοτήτων και διεύρυνσης των μορφοπλάστικών δυνατοτητων των φοιτητών. θέτει στόχο την διαμόρφωση προσωπικής εικαστικής γλώσσας για την υλοποίηση ψηφιακών και αναλογικών έργων τέχνης ως μορφής έκφρασης.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Βασικά ερωτήματα όπως «αποϋλοποίηση στην υλοποίηση» αποτελούν την αφετηρία για το τι μπορεί να συμβαίνει στον χώρο ως αποτέλεσμα μέσω της ζωγραφικής, γλυπτικής ή εγκατάστασης οπτικοακουστικού έργου. Θέτοντας την παράμετρο του χρόνου (εσωτερικός, εξωτερικός πραγματικός ή μη) εξετάζεται ο ρόλος του δημιουργού ανά περιόδους και το πώς ερμηνεύει τα ίδια αυτά υλικά στο σημερινό τεχνολογικό περιβάλλον.

Τα παραγόμενα έργα, πέρα από την δυνατότητα έκθεσης σε κατάλληλους χώρους όπως εκθέσεις και φεστιβάλ, θα αποτελέσουν παράλληλα την δημιουργία προσωπικού οργανωμένου φάκελου εργασιών στο διαδίκτυο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με αποτέλεσμα τη δημιουργία επαγγελματικού προφίλ.

Περιεχόμενο (Syllabus):

Εβδομάδες εργασίας δεκατρείς.
Το μάθημα θεωρητικά θα δείξει τον τρόπο με τον οποίο ιστορικά οι τέχνες επηρεάστηκαν από τις τεχνολογικές εξελίξεις και πως αυτές επηρέασαν το πολιτισμό και την μαζική κουλτούρα. Θα δούμε πώς εικαστικοί καλλιτέχνες, κινηματογραφιστές κ.λπ. χρησιμοποίησαν τα αναλογικά και ψηφιακά μέσα ζωγραφική, γλυπτική, βίντεο, πειραματικές ταινίες κ.λ.π. ως εκφραστική εικαστική γλώσσα και θα αναλύσουμε το σκεπτικό τους.
Το μάθημα θα εισαγάγει τους φοιτητές Θεωρητικά και πρακτικά στην υλοποίηση αναλογικών και ψηφιακών έργων με έμφαση στην «Κινούμενα Γραφικά και Ψηφιακή Εικονογράφηση» την αναλογική μελέτη του σχεδίου ζωγραφικής και γλυπτικής ψηφιακές τεχνικές κινούμενων γραφικών, αρχών κίνησης και ειδικών εφέ κ.λπ. Οι φοιτητές θα μάθουν ποικίλες τεχνικές προσεγγίσεις στην παραγωγή ζωγραφικής και γλυπτικής φόρμας και της «χώρο χρονικότητας» στην βίντεοαρτ. Σκοπός το υπόβαθρο την ανάπτυξη του προσωπικού μοναδικού εικαστικού αισθητικού αποτελέσματος συνδυάζοντας αναλογικές και ψηφιακές τέχνες.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Το χρονικό της τέχνης

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59369634

Έκδοση: 1η έκδοση/1998

Συγγραφείς: E.H. Gombrich

ISBN: 978-960-250-144-3

Τύπος: Σύγγραμμα

Διαθέτης (Εκδότης): ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

 

Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ (1770-1970) & Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41954579

Έκδοση: 1H/2014

Συγγραφείς: ARGAN GIULIO CARLO & BONITO OLIVA ACHILLE

ISBN: 978-960-524-427-9

Τύπος: Σύγγραμμα

Διαθέτης (Εκδότης): ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

Γραμμόφωνο, κινηματογράφος, γραφομηχανή

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 6799

Έκδοση: α/2005

Συγγραφείς: Friedrich Kittler

ISBN: 960-8392-22-5

Τύπος: Σύγγραμμα

Διαθέτης (Εκδότης): ΚΑΠΟΛΑ ΚΩΝ. ΠΑΓΩΝΑ

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις, κριτική, οι φοιτητές καλούνται να εξερευνήσουν σύγχρονες πειραματικές χρήσεις ψηφιακών μέσων. Θετικές προϋποθέσεις εξοπλισμού για τους φοιτητές Μπλοκ ζωγραφικής, μολύβια, πλαστελίνες γλυπτικής, κάμερα, φορητός υπολογιστής και βίντεο προβολέας. 

Χρήση Τεχνολογιών:

Η/Υ, Βίντεο Κάμερα, Καταγραφέας Ήχου.

Λογισμηκά επεξεργασίας Ήχου και Εικόνας και παραγωγή κινούμενης εικόνας.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Εβομαδιαίες ασκήσεις και εφαρμογή τεχνικών στο πεδίο. Δημιουργία πρωτότυπου εικαστικού έργου. Συγγραφή συνοδού θεωρητικού κειμένου υποστήριξης καλλιτεχνικού έργου. 


Επιστροφή
Version 1 ENGLISH
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας