Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετατάξεις Εκπαιδευτικών
Ενημέρωση: 15-03-2017 15:41 | Προβολές: 2346
Social Media
    Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης
Mέγεθος: 142.06 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, που επιθυμούν να μεταταγούν σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.). στο Τμήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017, να καταθέσουν σχετική αίτηση για τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 

Βίντεο τέχνη

• Τέχνη του κινηματογράφου

• Σχέδιο – Χρώμα

• Γραφικές και Γραφιστικές Τέχνες

• Ψηφιακή Γλυπτική

• Γραφικές – γραφιστικές τέχνες

• Διδασκαλία αγγλικών ως ξένη γλώσσα

• Διδακτική της τέχνης

• Τέχνη και δίκαιο

• Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

• Πληροφορική και συστήματα υπολογιστικής φυσικής

• Εφαρμογές Πολυμέσων-Video Games

• Μουσική Τεχνολογία – Τεχνολογία Ήχου

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους έως την 31η Μαρτίου 2017, για να ακολουθήσει στο αμέσως επόμενο στάδιο η προβλεπόμενη από τον ανωτέρω Νόμο διαδικασία.

 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Βιογραφικό σημείωμα

• Αντίγραφα πτυχίων

• Ερευνητικό έργο – δημοσιεύσεις / καλλιτεχνικό έργο (portfolio)

• Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας

 

H κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους ή ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ. 26610 87860, υπ’ όψιν κας Αρωνιάδα Σωτηρίας).


Επιστροφή