Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου ακαδημαϊκό μέλος του gi-Cluster
Ενημέρωση: 09-03-2017 14:49 | Προβολές: 1135
Social Media

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας είναι πλέον ακαδημαϊκό μέλος του οικοσυστήματος του Συνεργατικού Σχηματισμού Ψυχαγωγικών και Δημιουργικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών (gi-Cluster). Το gi-Cluster είναι το πρώτο cluster στο δημιουργικό πεδίο που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα. Στους κόλπους του συσπειρώνουν τις δυνάμεις τους εταιρικοί και περισσότεροι από 10 ακαδημαϊκοί / ερευνητικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ψυχαγωγικών και Δημιουργικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών με στόχο την ενίσχυση της δημιουργίας και της εγχώριας αλυσίδας αξίας σε διεθνές επίπεδο. Ακολουθώντας τις διεθνείς αρχές ανάπτυξης και διαχείρισης συνεργατικών σχηματισμών, το gi-Cluster λειτουργεί με απώτερο σκοπό την πραγμάτωση του οράματος «Δημιουργούμε τοπικά και Συναγωνιζόμαστε διεθνώς» και στην καθιέρωση του μηνύματος «Καινοτομία Designed in Greece».

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, μέσω της συνεχιζόμενης δημιουργικής και ερευνητικής του πορείας, έχει ενδυναμώσει τη θέση του στο χάρτη των δημιουργικών / καλλιτεχνικών φορέων οπτικοακουστικής έκφρασης. Η συμμετοχή του στο gi-Cluster αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία αυτή, μέσω των νέων δυνατοτήτων συνέργειας και συνεργασίας που παρέχει το δημιουργικό οικοσύστημα στα μέλη του.


Επιστροφή