ΤΤΗΕ: Μετεγγραφές - Κατατάξεις 2016-2017
Ενημέρωση: 31-10-2016 14:43 | Προβολές: 1614
Social Media

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β') η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα.

 

Στόχος είναι να επιλεγούν εκείνοι οι φοιτητές (σύμφωνα με τα ποσοστά που ορίζει ο Νόμος) των οποίων η εργασία διακρίνεται από καλλιτεχνικές κυρίως δεξιότητες και στηρίζεται σε θεωρητική γνώση, που βεβαιώνουν δυνάμει την καλύτερη δυνατή εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην κατεύθυνση των Οπτικοακουστικών Τεχνών, όπως ορίζεται στην περιγραφή των τακτικών στόχων του Τμήματος. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τρία από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα στο πεδίο της θεωρίας, της εικόνας, του ήχου, των οπτικοακουστικών τεχνών.

 

Γνωστικά Αντικείμενα:

1. Ιστορία της Τέχνης

2. Σχέδιο/ Ζωγραφική

3. Φωτογραφία

4. Μουσική

5. Βίντεο ή Πολυμεσική Εφαρμογή ή Animation

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά


Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:


α) Αίτηση του ενδιαφερομένου

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2016 για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, στη Γραμματεία του Τμήματος (Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα, Τηλ.: 26610 87860/87861).

 

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2016 στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα.

 

Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

 

Βλ. επίσης: 
Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2016-17
Μετεγγραφές - Κατατάξεις


Επιστροφή