Διεπιστημονικό Συνέδριο

ΤΑΜΠΟΥ – ΠΑΡΑΒΑΣΗ – ΥΠΕΡΒΑΣΗ

στην Τέχνη και την Επιστήμη

26-28 Μαΐου 2017, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Υποβολές προτάσεων
Υποβολές προτάσεων είναι ευπρόσδεκτες από όλους τους τομείς έρευνας και τέχνης, με έμφαση στον κινηματογράφο, την εικονογράφηση, την βιντεοτέχνη, την sound art / ηλεκτροακουστική μουσική, τη φωτογραφία, το animation, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, την τέχνη υπολογιστή, τις εγκαταστάσεις, την performance art, τη bio art, την τέχνη διαδικτύου, την ηλεκτρονική τέχνη, τη ρομποτική τέχνη, καθώς και τη χρήση τεχνολογίας αιχμής στην καλλιτεχνική έρευνα. Η υποβολή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος EasyChair για το συνέδριο TTT2017.

https://easychair.org/conferences/?conf=ttt17

Οι γλώσσες εργασίας του συνεδρίου είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Οι προτάσεις τίθενται υπόψιν από τα μέλη της επιστημονικής και καλλιτεχνικής επιτροπής. Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει:
  • Ένα abstract (όχι πάνω από 500 λέξεις) .
  • Τον τίτλο της παρουσίασης.
  • Το όνομα (ονόματα) του/ων συγγραφέα-έων/καλλιτέχνη-ων, συνεργασίες με ιδρύματα.
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Έως 5 λέξεις-κλειδιά, μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό (όχι πάνω από 150 λέξεις).
  • Είδος παρουσίασης (θεωρητική, αφίσα ή υπό μορφή έργου τέχνης).
Οι προτάσεις για καλλιτεχνικά έργα θα πρέπει να περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους συνδέσμους προς υλικό τεκμηρίωσης (φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία ήχου κ.ό.κ.). Σύνδεσμοι για ιστοσελίδες όπως το Dropbox και το Google Drive μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά σύνδεσμοι με ημερομηνία λήξης (π.χ. WeTransfer) δεν είναι αποδεκτοί. Επιπλέον, αν ο σύνδεσμος έχει κωδικό πρόσβασης, και αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο προσχέδιο. Ημερομηνία υποβολής του προσχεδίου και του αρχείου της παρουσίασης: έως 23 Απριλίου 2017.

Προτάσεις για παρουσιάσεις σε μορφή αφίσας θα πρέπει να συμπεριλάβουν έναν σύνδεσμο προς ένα προσχέδιο της αφίσας σε μορφή PDF, το οποίο να έχει αποθηκευθεί σε cloud. Σύνδεσμοι όπως Dropbox ή Google Drive μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά σύνδεσμοι με ημερομηνία λήξης (π.χ. WeTransfer) δεν γίνονται δεκτοί. Επιπλέον, αν ο σύνδεσμος έχει κωδικό πρόσβασης, και αυτός θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Το προσχέδιο της αφίσας σε μορφή PDF θα πρέπει να έχει διαστάσεις: Α3 (29,7 x 42 εκ.) και το μέγιστο 5 Mb / 200 dpi σε μορφή CMYK. Παρακαλούμε αποθηκεύστε το αρχείο ως surname-name.pdf.

Πριν από την ημερομηνία του συνεδρίου:
Μόλις γίνει αποδεκτή η πρότασή τους, θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να υποβάλουν ένα πρoσχέδιο της παρουσίασης και το ηλεκτρονικό αρχείο της παρουσίασης πριν από την ημερομηνία έναρξης του συνεδρίου. Το κείμενο, που θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, με υπολογισμένη έκταση ανάλογη μιας παρουσίασης των 20 λεπτών, θα παραδοθεί στους μεταφραστές του συνεδρίου και στον επικεφαλής της ημερίδας, χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένη μορφή για το κείμενο. Το αρχείο της παρουσίασης (avi, mp3, ppt, pdf κτλ.) θα πρέπει να πρώτα αποθηκευτεί σε cloud, με τον σύνδεσμο για τη λήψη να αναγράφεται στο αρχείο pdf, κάτω από το προσχέδιο της παρουσίασης. Σύνδεσμοι όπως το Dropbox και το Google Drive μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά σύνδεσμοι με ημερομηνία λήξης (π.χ. WeTransfer) δεν είναι αποδεκτοί. Επιπλέον, αν ο σύνδεσμος έχει κωδικό πρόσβασης, και αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο προσχέδιο. Ημερομηνία υποβολής του προσχεδίου και του αρχείου της παρουσίασης: έως 23 Απριλίου 2017.

Οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες στην παρουσίαση αφίσας θα κληθούν να υποβάλουν την πρωτότυπη αφίσα σε μέγεθος Α0. Οι συμμετέχοντες αυτοί θα πρέπει να φέρουν τις εκτυπώσεις τους σε περίπτωση φυσικής τους παρουσίας ή να τις στείλουν μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Συνέδριο ΤΤΤ – Κατηγορία: Αφίσα. Πλατεία Τσιριγώτη 7, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα, Ελλάδα. Τηλ.: 26610 87860-1. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου δεν θα πρέπει να φέρει ημερομηνία αργότερη τις 23 Απριλίου 2017. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση των αφισών θα επιφέρει ακύρωση της συμμετοχής. Οι αφίσες που θα παραδοθούν μέσω ταχυδρομείου θα παραμείνουν στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου:
Οι θεωρητικές παρουσιάσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τη διάρκεια των 20 λεπτών, αφήνοντας χρόνο για ακόμα 10 λεπτά συζήτησης. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τον τυπικό οπτικοακουστικό εξοπλισμό για ηλεκτρονικές παρουσιάσεις (PC, βιντεοπροτζέκτορα, και στερεοφωνικά ηχεία). Τα καλλιτεχνικά έργα και αφίσες που θα επιλεγούν θα εκτίθενται κοντά στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου. Οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί αφισών καλούνται να παραστούν στο συνέδριο αυτοπροσώπως και να κάνουν μια μικρή παρουσίαση στις εγκαταστάσεις του συνεδρίου.

Μετά το συνέδριο:
Σχετικά με τα πρακτικά του συνεδρίου, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι, εκτός από την έκδοσή τους σε ψηφιακή μορφή (e-Book) με αριθμό ISBN από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου που έχει ήδη ανακοινωθεί, θα επιλεγεί ένας συγκεκριμένος αριθμός εργασιών που θα δημοσιευθούν στο περιοδικό Technoetic Arts. Ευχαριστούμε τους Roy Ascott και τους εκδότες του Intellect για αυτή την ευκαιρία.

Αν θέλετε να στείλετε την εργασία σας προς δημοσίευση στο περιοδικό Technoetic Arts, θα πρέπει να στείλετε email στο honorato@ionio.gr μέχρι την 1η Ιουλίου. Μόνο τα κείμενα στα αγγλικά θα ληφθούν υπόψη για δημοσίευση και όλοι οι συγγραφείς καλούνται να διαβάσουν και να ακολουθήσουν προσεκτικά τον σχετικό οδηγό (Intellect Books Style Guide) στη διεύθυνση: https://www.intellectbooks.co.uk/MediaManager/File/intellectstyleguide2016v1.pdf.

Αν θέλετε να στείλετε την εργασία σας προς δημοσίευση σε ψηφιακή μορφή (e-Book) με αριθμό ISBN από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, θα πρέπει να στείλετε email στο av-conf@ionio.gr μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2017 30η Σεπτεμβρίου 2017. Γίνονται αποδεκτές εργασίες στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα. Μπορείτε να απευθυνθείτε στα πρακτικά του 2016 στη διεύθυνση: http://www.anthropino.gr/media/uploads/pdfs/%CE%A4%CE%A4%CE%A4_2016_v.2_EUopN3U.pdf.

Τέλος, και στις δύο περιπτώσεις, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι κάθε εργασία που αποστέλλεται για δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου "Taboo-Transgression-Transcendence in Art & Science 2017" θα πρέπει να είναι, κατά προτίμηση, από 2.000 έως 4.000 λέξεις και να ακολουθεί το σύστημα αναφοράς Harvard.
Ενημέρωση: 23-12-2019
   
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας