Σεμινάριο ανάλυσης σύγχρονων τεχνικών ηχητικής επεξεργασίας οργανικών ήχων υπό το πρίσμα των σχέσεων αρμονικών και μη αρμονικών φασμάτων με στόχο την σύνθεση έργων για όργανα και ηλεκτρονικά.

Ομιλήτρια: Γεωργία Καλοδίκη
Ημερομηνία & Ώρα: 19/05/2016 - 17:00-19:00 (Τμήμα Μουσικών Σπουδών αίθουσα 302)
Γλώσσα: Ελληνικά

Στην διατριβή που εκπονώ στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου πανεπιστημίου με θέμα ‘Σύνθεση έργων για όργανα και ηλεκτρονικά μέσα με την χρήση σύγχρονων τεχνικών ηχητικής επεξεργασίας υπό το πρίσμα των σχέσεων αρμονικών και μη αρμονικών φασμάτων’ ασχολήθηκα μέχρι σήμερα διεξοδικά με την μελέτη, ανάλυση και φασματική επεξεργασία του φλάουτου, του βιολιού, της βιόλας, του τσέλου των κρουστών, της κιθάρας, της τρομπέτας καθώς και της ανθρώπινης φωνής. Επεμβαίνω στην μορφολογία του ήχου, έχοντας σαν ηχητικό υλικό μεικτά αρμονικά φάσματα μεταξύ θορύβου και αρμονικών δομών, πειραματιζόμενη με τον βαθμό αναγνωρισιμότητας των επιλεγμένων ηχητικών πηγών μέσω τεχνικών διάχυσης, μοντάζ και υπερθέσεων. Ο βαθμός συγχώνευσης αρμονικών και μη αρμονικών φασμάτων καθορίζει και την σχέση τους δηλαδή το ποσοστό θορύβου έναντι ήχων καθορισμένου τονικού ύψους. Ο σχέσεις π ππου διαμορφώνονται από την συνύπαρξη ή απόκρυψη φασματικών περιοχών δ ημιουργεί συσχετισμούς μεταξύ αρμονικών και μη αρμονικών φασμάτων. Επεξεργάζομαι με λεπτομέρεια την ηχο-μορφολογική δομή της κάθε χειρονομίας ελέγχοντας την έκλυση της φασματικής ενέργειας μέσω χρήσης φ ίλτρων, τεχνικών χ ρονικής συμπιέσης και διάνοιξης κ.α. Η ηχογράφηση του υλικού γίνεται πάντα με κύριο γνώμονα την συλλογή ήχων με χρονικά και χωρικά εξελισσόμενα αρμονικά φάσματα ώστε να προσφέρουν μια πλούσια ηχητική πρώτη ύλη προς επεξεργασία.

Θέματα προς συζήτηση
- Ηλεκτρονική επεξεργασία και βαθμός αναγνωρισιμότητας της ηχητικής πηγής (ήχος οργάνου – ταυτότητα)
- Αναζήτηση γεωμετρικών συμμετριών μέσω της αποφυγής της παραδοσιακής λογικής του οριζόντιου και κάθετου άξονα θεώρησης των μουσικών γεγονότων και εξερεύνηση των μορφοπλαστικών δυνατοτήτων του εκάστοτε μουσικού υλικού, σε συνδυασμό συχνά με την επιλεκτική παραμετροποίηση δομικών χαρακτηριστικών του ήχου.
- Ανάπτυξη τεχνικών σύνθεσης σε σχέση με την δόμηση γεωμετρικών σχημάτων στον ακουστικό χώρο, με βάση τις έννοιες του πλάτους (έκταση), της πυκνότητας, της ταχύτητας, της δυναμικής, της αντίθεσης και της κατεύθυνσης.
- Μελέτη του τρόπου πρόσληψης των ηχητικών γεγονότων σε σχέση με την εμπειρική πραγματικότητα.
- Εννοιολογική προσέγγιση της αφαίρεσης ως βαθμός απουσίας αρμονικών φασμάτων μέσα από μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού του χαρακτήρα των οργάνων με την αποκλειστική χρήση θορύβου ή/και μεικτών ηχοχρωμάτων.
- Ηλεκτρονική επεξεργασία της ανθρώπινη φωνής σε σχέση με την λογική νοηματική συνέχεια του λόγου.
- Σχέσεις θορύβου και ποσοστού αρμονικότητας των ηχοχρωμάτων.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
A companion to aesthetics 1995 Edited by David Cooper, Blackwell Publishing
Beardsley, Monroe C. 1989 Ιστορία των αισθητικών θεωριών, Εκδόσεις Νεφέλη
Bergson, Henry. 2010, Time and Free Will, Nabu Press
Bregman, A. (1990) Auditory Scene Analysis. USA: MIT Press
Croce, Benetetto. 2013, The Essence of Aesthetic, HardPress
Dalhaus, C. 1982. Esthetics of Music, trans. Wiliam W. Austin, Cambridge University Press.
Dewey, John. 2005, Art as Experience, Penguin
Dobson, R., (1992) A Dictionary of Electronic and Computer Music Technology. Oxford University Press
Emmerson, S. ed., (2000) Music, Electronic Media and Culture. England: Ashgate
Emmerson, S. 1986 The relation of language to materials. In S.Emmerson (ed.) The language of Electroacoustic Music, pp.17-39. Basingstoke: MacMillan Press
Emmerson, S. ed., (2000) Music, Electronic Media and Culture. England: Ashgate
Huber, D., M., Runstein, R., E., (2005) Modern Recording Techniques. Focal Press
Garnett, Guy E. The aesthetics of interactive Computer Music, Computer Music Journal 25.1 (2001) 21-33
Kemal, Salim. 1992 Kant's Aesthetic Theory, London: St Martin's Press
Langer, Suzanne. 1953 Feeling and Form, Macmillan Pub Co
Manning, P. (1993) Electronic and Computer Music. Clarendon Press, Oxford
Merleau-Ponty, Maurice. 2012, The Phenomenology of Perception, Routledge
Miranda, Ed. R., (1998) Computer Sound Design-Synthesis techniques and Programming. Second Edition, Focal Press
Morgan, Robert. P., 1993, Modern Times From World War to the Present (Granada Group and The Macmillan Press Ltd
Pejrolo, A., (2005) Creative Sequencing Techniques for Music Production. Focal Press
Russolo, L., (1967) The art of Noises. A great Beat Pamphlct
Schaeffer P., (1966) Traite des objects Musicaux. Editions du Seuil
Schrader, B., (1982) Introduction to Electro-Acoustic Music. Prentice Hall
Smalley, D. (1997), Spectromorphology: Explaining sound-shapes, Organised Sound: Vol. 2, no. 2. Cambridge: Cambridge University Press: 107-126
Smalley, D. 1986 Spectromorphology and structuring processes. In S. Emmerson (ed.) The language of Electroacoustic Music, pp.61-93. Basingstoke: MacMillan Press
Schopenhauer, Arthur 2007 Philosophy and the Arts Edited by Dale Jacquette, Cambridge University Press
Wishart, T. 1994 Audible Design, Orpheus the Pantomime: Ltd
Young, J. The Interaction of Sound identities in Electroacoustic Music, ICMC 2002 Proceedings. Gothenburg, 2002: 342–348.
Wishart, Trevor. 1996 On sonic Art, Psychology Press

Εκπαιδευτές Σεμιναρίων
Γεωργία Καλοδίκη

Back to seminars
   
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας