ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
[ΧΕ 2022-2023] v1Απεικονίσεις Μεικτής Πραγματικότητας


Διδάσκων/ουσα: Παναγόπουλος ΜιχαήλNew Window, Κομιανός ΒασίληςNew Window
Κωδικός Μαθήματος: YKB8
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: Β΄
ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 6

Σύντομη Περιγραφή:

Οι Απεικονίσεις Μεικτής Πραγματικότητας έχουν ως στόχο την ενοποίηση του πραγματικού και του εικονικού περιβάλλοντος σε όλο το φάσμα το οποίο οριοθετείται, από τη μια πλευρά, από την πραγματικότητα, και από την άλλη, από την Εικονική Πραγματικότητα. Το μάθημα εκκινεί από την κατανόηση του μέσου και της τεχνολογίας που καθορίζει την Εικονική Πραγματικότητα και συνεχίζει με τις μεθόδους επαύξησης και μείξης του πραγματικού με στοιχεία από το Εικονικό, συμπληρώνοντας το με κατάλληλες μεθόδους και διεπαφές διάδρασης. Το μάθημα προσεγγίζει τα παραπάνω ζητήματα τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά και ολοκληρώνεται μέσω της εφαρμογής τους σε υλοποιήσεις πολιτιστικού και καλλιτεχνικού προσανατολισμού.

Ενημέρωση: 28-10-2021

Επιστροφή
Version 1 ENGLISH
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας