ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
[ΕΕ 2023-2024] v1Διαδραστικά Περιβάλλοντα - Εγκαταστάσεις


Διδάσκων/ουσα: Φλώρος ΆγγελοςNew Window
Κωδικός Μαθήματος: YKB5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: Β΄
ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 6
Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα διερευνά το πεδίο των Καλλιτεχνικών Εγκαταστάσεων ενθαρρύνοντας την εμψύχωση ανεικονικών καλλιτεχικών έργων, αντικειμένων και εγκαταστάσεων με τη χρήση Ανοιχτών Τεχνολογιών Σχεδιασμού και Προγραμματισμού. Στόχοι του μαθήματος είναι αφενός να αναδύσει τις βασικές αρχές και τεχνικές των Προγραμματιστικών Περιβαλλόντων Ήχου, Εικόνας και Διάδρασης με τη σύνθεση ποικίλλων οπτικοακουστικών μέσων σε πραγματικό χρόνο και αφετέρου να παρουσιάσει με παραδείγματα τις διαφορετικές μορφές που παίρνουν τέτοιες εγκαταστάσεις στην πράξη. Τα καλλιτεχνικά έργα που θα παραχθούν από τους φοιτητές θα στοχεύουν στη διαμόρφωση μίας επαυξημένης οπτικοακουστικής εμπειρίας, εστιάζοντας α) στην εμπλοκή του χρήστη και β) στη χρήση δεδομένων από τον φυσικό και ψηφιακό χώρο. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελεί συνέχεια του μαθήματος “Τέχνη και Τεχνολογία”. Το μάθημα απευθύνεται σε άτομα με προγραμματιστική εμπειρία. Η διδασκαλία περιλαμβάνει τη συνέχιση της χρήσης των βασικών εργαλείων Ανοιχτού Σχεδιασμού όπως η εκπαιδετική πλατφόρμα Arduino Uno, κ.λπ. εστιάζοντας στην καλλιτεχνική πράξη.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Κύριο στόχο του εργαστηρίου αποτελεί η προσέγγιση του πεδίου του Physical Computing μέσα από τη συνέργεια της Τέχνης με την Τεχνολογία. Το εργαστήριο με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, ενθαρρύνει τον σχεδιασμό ενός εικαστικού έργου ενταγμένου στα πλαίσια που ορίζει το αναδυόμενο πεδίο του Open Hardware και η Εποχή της Πληροφορίας.

Το μάθημα εστιάζει στην εξέλιξη των μέσων στις τέχνες από τη δεκαετία του ‘70 μέχρι τις μέρες μας. Παρουσιάζονται έργα και καλλιτέχνες από τις απαρχές της ψηφιακής εποχής οι οποίοι εισήγαγαν την έννοια της συμμετοχής και εμπλοκής τρίτων ανθρώπων ως καθοριστικού στοιχείου για τον σχεδιασμό και ολοκλήρωση ενός καλλιτεχνικού δρώμενου ή έργου. Συχνά οι καλλιτέχνες καταφεύγουν σε διεπιστημονικά πεδία μέσα από το πλαίσιο της ανοιχτότητας και των νέων τάσεων για να έρθουν σε διάλογο με τα οράματα των τρεχόντων αλλά και μελλοντικών εξελίξεων της κοινωνίας.

Περιεχόμενο (Syllabus):

Το μάθημα διαμορφώνει ένα πλαίσιο προσέγγισης στο πεδίο Τέχνη- Νέα Μέσα- Κοινωνία. Η ψηφιακή εποχή διανύει ήδη 50 χρόνια παρουσίας στον δυτικό πολιτισμό, με τις τέχνες αρκετά ώριμες να αποτελούν πηγή έμπνευσης και καυστικής κριτικής σε μια εποχή γεωπολιτικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και οικονομικών αλλαγών. Το πρόγραμμα εστιάζει στην καλλιτεχνική πρακτική μέσα από την τεχνολογία και τις επιστήμες. Διαμορφώνει την απαιτούμενη συμβατότητα εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από την έρευνα των διαθέσιμων εργαλείων που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται σε υλοποιημένα καλλιτεχνικά έργα στην εποχή της Πληροφορίας, στην Ψηφιακή Εποχή.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Βιβλίο [86200416]: ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, Γιόχαν Χουιζίνκα Λεπτομέρειες

Βιβλίο [22769329]: Δρώμενα πληκτρολογίου. Αρχιτεκτονική και πληροφορία, Ααρών Κοέν, Άγγελος Φλώρος Λεπτομέρειες

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

10

Εργαστηριακές ασκήσεις που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών

20

καλλιτεχνικό εργαστήριο (tutoring)

20

Καλλιτεχνική δημιουργία

50

   
   
   

Σύνολο Μαθήματος

100%

Χρήση Τεχνολογιών:

Ανοιχτές τεχνολογίες διάδρασης εικόνας και ήχου

  • Processing
  • P5
  • MaxMSP
  • VVV
  • Ableton Live
  • Arduino
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

. παρακολούθηση & ενεργός συμμετοχή – 20%

ΙΙ. εργαστηριακές ασκήσεις ανά ενότητα εργασίας – 20%

ΙΙΙ. Ανάπτυξη καλλιτεχνικής εργασίας εξαμήνου – 50%

ΙV. Δημόσια παρουσίαση της τελικής καλλιτεχνικής εργασίας – 10%


Επιστροφή
Version 1 ENGLISH
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας