Έρευνα στην κινηματογραφική δημιουργία ή επαναστατική έρευνα στην κινηματογραφική παραγωγή στην ακαδημία
Ημερομηνία και Ώρα: 29/05/2024 (09:00-11:30 EEST)
Τοποθεσία: Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας: αίθουσα «Εύη Λάσκαρι»

Πολλές μορφές κινηματογραφικής πρακτικής παρέχουν μεγάλο δυναμικό για ακαδημαϊκή έρευνα. Η κινηματογραφία ως έρευνα, ωστόσο, μοιράζεται τη μοίρα άλλων δημιουργικών πρακτικών στον ακαδημαϊκό κόσμο - προκλήσεις που σχετίζονται με τις προσδοκίες της ακαδημαϊκής αυστηρότητας και της δημιουργικής πρακτικής, την απόδειξη της αρχικής συμβολής στη γνώση, και τη διαχείριση της ισορροπίας μεταξύ της καλλιτεχνικής, της εμπορικής και της ερευνητικής πλευράς.

Αυτή η ομιλία θα εισάγει την έννοια της "filmquiry" ή "filmmaking enquiry", ως την ιδέα της εξερεύνησης του δυναμικού έρευνας μέσω της πρακτικής της κινηματογραφίας. Θα εξετάσει τα κύρια στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την έναρξη ενός ταξιδιού κινηματογραφίας σε ακαδημαϊκό πλαίσιο.

Θα ακολουθήσει ένα εργαστήριο όπου οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εξερευνήσουν τις δικές τους κινηματογραφικές πρακτικές και ρόλους εντός αυτών και να λάβουν υπόψη το ερευνητικό τους δυναμικό και τους τρόπους να το εξερευνήσουν περαιτέρω.

Γλώσσα διεξαγωγής: Αγγλικά

Εκπαιδευτές Εργαστηρίων
Agata Lulkowska

Back to workshops
   
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας