Η αφήγηση ως πρακτική σύνθεσης στην ηλεκτροακουστική μουσική

Ομιλητής: Δημήτρης Σάββα
Ημερομηνία & Ώρα: 19/05/2016 - 11:00-13:00 (Ιόνιος Ακαδημία)
Γλώσσα: Ελληνικά

Ο Δημήτρης Σάββα, υποψήφιος διδάκτορας και υπότροφος του Πανεπιστημίου του Sheffield παρουσιάζει την έρευνά του με θέμα: Η αφήγηση ως πρακτική σύνθεσης στην ηλεκτροακουστική μουσική. Θα γίνει αναφορά στις βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στην έρευνα και επεξήγηση του τρόπου που αυτές έχουν συντελέσει στη διαμόρφωση και δημιουργία ενός διπολικού συστήματος ανάλυσης, παρατήρησης και εξέτασης της αφήγησης ως πρακτικής σύνθεσης. Επίσης, θα γίνει εκτενής αναφορά στις πρακτικές σύνθεσης που έχουν εφαρμοστεί για τη σύνθεση έργων ηλεκτροακουστικής μουσικής άμεσα σχετιζομένων με τις παραπάνω έννοιες.

Εκπαιδευτές Σεμιναρίων
Δημήτρης Σάββα

Back to seminars
   
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας