Πρόγραμμα
en  pdf.png  Πρόγραμμα EUTIC-2022 v2.2
Mέγεθος: 1.22 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του Συνεδρίου (έκδοση 2.2)

Ενημέρωση: 02-08-2023

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2022
09:00-10:35
10:35-12:15
Session 1b: HEALTH & LEARNING (Video Presentations)
Γαλλικά Le défi de la promotion de l'apprentissage affectif dans les classes à distance dans l'éducation de la petite enfance en période de pandémie de COVID-19
Debora N. A. Vilela, José de Lima Albuquerque, Rodolfo A. Moraes Filho, Rodrigo N. P. M. Souza, Maria W. B. Santos, Sílvia L. S. Ferreira, Wesley L. Ferreira
Γαλλικά Possibilités de mise en œuvre de l'enseignement hybride (hyflex) dans les formations supérieures : une cartographie systématique de la littérature
Debora N. A. Vilela, José de Lima Albuquerque, Rodolfo A. Moraes Filho, Rodrigo N. P. M. Souza, Maria W. B. Santos, Tiago J. S. Lima, Mariao R. Souza
Γαλλικά La Performance du Noyau Pédagogique Structurant sur les Politiques d'évaluation Institutionnelle pour la Validation des Bibliographies de Projets Pédagogiques : une cartographie systématique
Maria W. B. Santos, Rodolfo A. Moraes Filho, José de Lima Albuquerque, Rodrigo N. P. M. Souza, Debora N. A. Vilela, Sílvia L. S. Ferreira, Wesley L. Ferreira
Αγγλικά Contributions of educational technologies to the teaching of accounting sciences: a literature mapping
Luís Otávio Cysneiros Vieira Bastos, Juliana Regueira Basto Diniz, Sonia Virgínia Alves França, Paula Basto Levay
Γαλλικά Curriculum de référence en technologie et informatique dans l'éducation de base : une cartographie systématique de la littérature
Mariao R. Souza, Rodrigo N. P. M. Souza, José de Lima Albuquerque, Debora N. A. Vilela, Rodolfo A. Moraes Filho, Maria W. B. Santos, Sílvia L. S. Ferreira
12:15-12:30
Coffee break

12:30-13:00
Opening

Welcome addresses: 

- Andreas Giannakoulopoulos, Chair of the Organizing Committee, Ionian University
- Andreas Floros, Rector of the Ionian University
- Lise Vieira, Université Bordeaux- Montaigne - Network Coordinator
- Marc Mainguené, Anthony Mainguené Foundation

13:00-14:00
Keynote Speaker: STELIOS NEGREPONTIS

Title: The Birth of Number Theory from Pythagorean Music
This is joint work, written and presented with Vassiliki Farmaki.


Chair: Michail PANAGOPOULOS, Ionian University (GR)

14:00-16:00
Midday break

16:00-17:45
17:45-18:00
Coffee break

18:00-19:00
Keynote Speaker: NIKOLAOS GRIGORIOS KANELLOPOULOS

Title: Quantum Dialogos between a TechnArtist & a Machine


Chair: Ioannis DELIYANNIS, Ionian University (GR)

19:00-21:00
Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022
10:00-11:45
11:45-12:00
Coffee break

12:00-14:00
Session 5: ARTIFICIAL INTELLIGENCE
14:00-16:00
Midday break

16:00-17:45
Session 6: APPLICATIONS
17:45-18:00
Coffee break

18:00-19:00
Keynote Speaker: MICHAEL MEIMARIS

Title: Ad fontes
This is joint work, written and presented with Ioanna Loxa.


Chair: Andreas MOUTSIOS-RENTZOS, University of Athens (GR)

19:00-20:45
Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2022
10:00-11:45
11:45-12:00
Coffee break

12:00-13:00
CHIGreece Panel Discussion

Title: Usability and Accessibility in Culture & Arts: Enhancing the Dialogos between Humans and Machines

Physical Chairs:
Ioannis DELIYANNIS, Ionian University (GR)
Vassilis KOMIANOS, Ionian University (GR)


Zoom Chair:
George CARIDAKIS, University of the Aegean (GR)


Panel Participants:
Michael MEIMARIS, University of Athens (GR)
Nikos KANELLOPOULOS, Ionian University (GR)
Konstantinos VOGKLIS, Ionian University (GR)
Tasos MAKRIS, Gourdomichalis Maritime (GR)

13:00-13:15
Closing

Conference remarks and announcement of the 18th edition of the EUTIC International Conference

EUTIC 2022

Κοι.Σ.Π.Ε. Επιχειρούμε ΜαζίΚοι.Σ.Π.Ε. Επιχειρούμε Μαζί
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας