ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
[ΕΕ 2023-2024] v1Ηχητική Τέχνη


Διδάσκων/ουσα: Λουφόπουλος ΑπόστολοςNew Window
Κωδικός Μαθήματος: YKA4
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: Α΄
ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 6
Σύντομη Περιγραφή:

Η Τέχνη Ήχου συναντάται σε αυτόνομες μορφές ηχητικής έκφρασης αλλά και στον συνδυασμό του ήχου με άλλες τέχνες και μέσα. Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά δύο σκέλη: α) θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της τέχνης στην ηχητική δημιουργία, μέσα απο την ιστορική αναφορά στις καλλιτεχνικές τάσεις της σύγχρονης εποχής, την εξέλιξη των μέσων και την αισθητική ανάλυση έργων (ηλεκτροακουστική μουσική, sound/video art, ηχητικές εγκαταστάσεις, live electronics), β) πρακτική της καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα απο την ηχογράφηση, την ηχητική επεξεργασία και τη δημιουργία συνθέσεων ως αυτόνομα ηχητικά έργα, ή σε συνδυασμό με εικόνα. Η γλώσσα της ηλεκτροακουστικής μουσικής χρησιμοποιείται ως αισθητική βάση στη θεωρία και την πράξη.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Η στοχοθεσία του μαθήματος ελίσσεται γύρω από δύο άξονες: την ανάπτυξη μιας προσωπικής ηχητικής γλώσσας και την κατάρτιση επί δημιουργικών εργαλείων για την πραγμάτωση της έκφρασής της. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα ολοκληρώσουν το μάθημα αναμένεται να κατανοούν ακουστικές έννοιες, να αναγνωρίζουν συνθετικές δομές και φόρμες, και να αποκωδικοποιήσουν τη μεταξύ τους σχέση. Η μελέτη μορφολογικών στοιχείων του ήχου, η εξοικείωση με την ηλεκτροακουστική γλώσσα, η επαφή με διαφορετικές συνθετικές προσεγγίσεις στο πεδίο της Ηχητικής Τέχνης, αναμένεται να προσδώσουν το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη της μέσω του ήχου προσωπικής έκφρασης κάθε συμμετέχουσας/οντα. Προσδοκάται η εξάσκηση και εξοικείωση με όλα τα στάδια μιας πλήρους ηχητικής δημιουργίας, από τη συλλογή του υλικού, την ηχογράφηση ή/και δημιουργία, επεξεργασία και οργάνωσή του, έως την τελική παραγωγή και μετα-παραγωγή. Προάγεται η κατανόηση της σχέσης τεχνικών εργαλείων και δημιουργικών πρακτικών με τις σύγχρονες προδιαγραφές της μουσικής βιομηχανίας, και της ηχητικής σύνθεσης και ηχητικού σχεδιασμού με διαφορετικά πλαίσια εφαρμογής (κινηματογράφος, θέατρο, video art, ηχητικές εγκαταστάσεις). Επιπλέον, οι συμμετέχοντες/ουσες αναμένεται να είναι σε θέση να αναπτύσσουν τον εννοιακό σκελετό του έργου τους, να ερευνούν πηγές για τη στοιχειοθέτησή του, να καταγράφουν και επεξηγούν τον στόχο και τρόπο δημιουργίας του.


Επιστροφή
Version 1 ENGLISH
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας