ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
[ΕΕ 2023-2024] v1Ψηφιακή Αφήγηση


Διδάσκων/ουσα: Βερύκιος ΣπυρίδωνNew Window, Βαλιανάτος ΘωμάςNew Window
Κωδικός Μαθήματος: YKA2
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: Α΄
ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 6
Ώρες Διδασκαλίας: 2
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/courses/DAVA254/
Σύντομη Περιγραφή:

Η Ψηφιακή Αφήγηση αποτελεί ένα υβριδικό είδος τέχνης, που δομείται από ένα συνδυασμό στοιχείων, όπως οι εικόνες, ο ήχος και τα βίντεο, τα οποία συγκροτούνται σε μια ενιαία μορφή στο πλαίσιο ενός αφηγηματικού μοντέλου. Ως γνωστική περιοχή συνδυάζει τις παραδοσιακές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης με τις τεχνολογίες και τα μέσα της ψηφιακής εποχής.

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων παρουσιάζονται οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις της χρήσης των νέων μέσων, οι θεωρίες της αφηγηματικής μορφής, της οπτικής επικοινωνίας και του ήχου. Αναλύονται οι δομικές και εννοιολογικές στρατηγικές της σκηνοθεσίας και του σεναρίου σε σχέση με τη χρήση τους σε ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών πλατφορμών.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτήτριες και φοιτητές διδάσκονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, πώς να παράγουν ψηφιακές αφηγήσεις, μέσω της συνδυαστικής χρήσης στοιχείων κινούμενης/στατικής εικόνας, σχεδιοκίνησης, ήχου και κειμένου, ενώ παράλληλα έρχονται σε επαφή με τις βασικές αρχές ανάπτυξης, σύνθεσης και σκηνοθεσίας μιας ιστορίας.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν εργαλεία πολυμέσων για να παράγουν αφηγήσεις σε γραμμική ή σε μη γραμμική μορφή, που θα μπορούν να διαμοιραστούν σε διαφορετικούς τύπους ψηφιακών συσκευών, να μεταφορτώθούν στο διαδίκτυο ή και να παρουσιαστούν σε εκθέσεις και φεστιβάλ.

 

 

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Robert Mc Kee, Story, Εκδόσεις Methuen 1997

Syd Field, Screenwriting, Εκδόσεις Ebury Press 2003

Bruce Block, The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV and Digital Media, Εκδόσεις Focal Press, Μassachusetts 2007

Steven D. Katz, Film Directing Shot by Shot: Visualizing from Concept to Screen, Εκδόσεις Michael Wiese/Studio City 1991

Bryan, Alexander, The New Digital Storytelling: Creating Narratives with New Media, Praeger, 2017

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Το μάθημα οργανώνεται πάνω σε σειρά διαλέξεων, κατά τη διάρκεια των οποίων γίνεται παρουσίαση αρχών δραματουργίας, σκηνοθεσίας, μοντάζ και χρήσης πολυμεσικών ψηφιακών εργαλείων, ενώ παράλληλα γίνεται ανάλυση και παρουσίαση των συγκεκριμένων αρχών σε μια σειρά αναλογικών/ψηφιακών έργων και οπτικοακουστικών μέσων.

Κατά το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές και φοιτήτριες παραδίδουν ένα έργο, που έχουν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, σε γραπτή και ψηφιακή μορφή.

Χρήση Τεχνολογιών:

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων γίνεται χρήση υπολογιστών, προγραμμάτων δισδιάστατης/τρισδιάστατης αναπαράστασης, μοντάζ και σχεδιοκίνησης.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιείται γραπτή αξιολόγηση του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές/τριες.


Επιστροφή
Version 1 ENGLISH
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας