ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
[ΧΕ 2022-2023] v1



Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος


Διδάσκων/ουσα: Χαμαλίδη ΈλεναNew Window
Κωδικός Μαθήματος: YEB4
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: Β΄
ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 6

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα θα επιχειρήσει την χαρτογράφηση, την κατηγοριοποίηση και τη θεωρητική προσέγγιση της τέχνης των νέων μέσων ως δημόσιας τέχνης. Κατά συνέπεια, θα γίνει αναφορά σε ένα μεγάλο εύρος μέσων, πρακτικών και στάσεων απέναντι στον επιτόπιο χαρακτήρα των έργων (site-specificity), στη σχεσιακή τέχνη και την παρέμβαση στον αστικό χώρο της ‘δημόσιας σφαίρας’. Επί πλέον, θα εξεταστούν ζητήματα που αφορούν την πιθανή ανάδυση μιας αισθητικής που προσιδιάζει στο μέσο και σχετικών αρχών γύρω από τη μορφή των έργων.

Ενημέρωση: 26-10-2021

Επιστροφή
Version 1 ENGLISH
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας