ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
[ΧΕ 2022-2023] v1Δημιουργικές Τεχνολογίες Διαδικτύου


Διδάσκων/ουσα: Γιαννακουλόπουλος ΑνδρέαςNew Window, Φλώρος ΆγγελοςNew Window, Τσιρίδου ΤάνιαNew Window
Κωδικός Μαθήματος: YEA2
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: Α΄
ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 6

Σύντομη Περιγραφή:

Με σημείο θεωρητικής εκκίνησης την έννοια του υπερκειμένου, στο μάθημα εξετάζονται οι δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες του Παγκόσμιου Ιστού για την ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών, με έμφαση στην καλλιτεχνική έκφραση και το επικοινωνιακό αποτέλεσμα. Παράλληλα με τις εξειδικευμένες γνώσεις στο τεχνολογικό επίπεδο, αξιοποιούνται οι βέλτιστες επαγγελματικές πρακτικές για τη δημιουργία δυναμικών ιστοχώρων και εφαρμογών ειδικού σκοπού, κατά τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται τα πολύπλευρα σχεδιαστικά και τεχνικά ζητήματα που συναποτελούν το πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας εφαρμογών Διαδικτύου. Το γνωστικό υπόβαθρο του μαθήματος περιλαμβάνει βασικές γνώσεις γλώσσας σήμανσης υπερκειμένων, φύλλων στυλ και γλωσσών σεναρίου στην πλευρά του πελάτη με στόχο την εμβάθυνση στις τεχνολογικές παραμέτρους του αντικειμένου και τη συνθετική προσέγγιση στο δημιουργικό και κατασκευαστικό επίπεδο.

Η παρούσα κατάσταση της κοινωνικής αποστασιοποίησης στρέφει με τη δική της δυναμική τον προσανατολισμό τον Ψηφιακών Τεχνών σε άυλες οντότητες. Διεθνή Καλλιτεχνικά Φεστιβάλ γίνονται ψηφιακά, μετασχηματίζοντας όχι μόνο τη δομή τους αλλά το περιεχόμενο των έργων που δύναται να φιλοξενήσουν.

Συγχρονιζόμενοι με αυτήν την τάση, ενισχύεται η εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος με την ανοιχτή βιβλιοθήκη P5 της Javascript, μια πλατφόρμα ικανή για την παραγωγή Διαδικτυακών Έργων για σταθερές αλλά και φορητές συσκευές χρησιμοποιώντας δεδομένα διαδικτύου.

Ενημέρωση: 26-10-2021

Επιστροφή
Version 1 ENGLISH
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας