ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
[ΧΕ 2020-2021] v2Επιτροπή ΠΜΣ

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  • Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Τηλιγάδης, Διευθυντής του ΠΜΣ
  • Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος, Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ
  • Επίκουρη Καθηγήτρια Έλενα Χαμαλίδη, μέλος
  • Επίκουρος Καθηγητής Μιχαήλ Παναγόπουλος, μέλος
  • Επίκουρος Καθηγητής Άγγελος Φλώρος, μέλος
Ενημέρωση: 02-08-2018

Version 1 ENGLISH