ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
[ΧΕ 2020-2021] v2Επικοινωνία
 

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Γραμματεία: κ. Νίκη Αλεβιζάκη
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: avarts.ada@ionio.gr
URL: avarts.ionio.gr

Ενημέρωση: 02-08-2018

Version 1 ENGLISH