Μεθοδολογίες Έρευνας
Το μάθημα Μεθοδολογίες Έρευνας έχει ως σκοπό του, α) να εισάγει τους φοιτητές στη θεωρητική έρευνα στις τέχνες, β) να προσεγγίσει ζητήμα που αφορούν τη σχέση της σύγχρονης τέχνης, και ειδικότερα της τέχνης νέων μέσων, με διαφορετικά πεδία της θεωρίας, της τεχνολογίας και της επιστήμης. Στο δεύτερο μέρος, οι φοιτητές θα εισαχθούν στις μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στην τέχνη των νέων μέσων, από την πλευρά κάθε ενός από τα παραπάνω πεδία που την απαρτίζουν (καλλιτεχνική πρακτική, ιστορία και θεωρία της τέχνης, θεωρία των νέων μέσων, επιστήμη, τεχνολογία) από όλους τους διδάσκοντες, καθηγητές και καλλιτέχνες που διδάσκουν στο μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα.
<< Πρόγραμμα Σπουδών    << Διδάσκοντες
Version 2 ENGLISH