Αλληλεπίδραση και Διεπαφές Υπολογιστικής Φυσικής
Εισαγωγή στην ψηφιακή τεχνολογία. Παρουσίαση της πλατφόρμας έξυπνου μετατροπέα ARDUINO (υλικό, λογισμικό). Παρουσίαση και ανάλυση τεχνολογιών αισθητήρων (sensors) και μετατροπέων (transducers), τύποι, κατηγορίες και αρχές/συνθήκες λειτουργίας. Χαρακτηριστικά και επαναχρησιμοποίηση αισθητήρων χαμηλού κόστους σε δημιουργικά/καλλιτεχνικά πεδία. Ενσύρματη και ασύρματη διασύνδεση και πρωτόκολλα επικοινωνίας συστημάτων αισθητήρων. Καταγραφή, συγκέντρωση, ανάλυση και επεξεργασία σημάτων αισθητήρων. Δίκτυα αισθητήρων και αναπτυξιακές πλατφόρμες ολοκλήρωσης σε επίπεδο υλικού και λογισμικού. Συστήματα ενεργοποιητών (actuators) και μέθοδοι χρησιμοποίησής τους. Βασικές αρχές ηλεκτρικών κυκλωμάτων για την υποστήριξη ελέγχου της λειτουργίας διαδραστικών εγκαταστάσεων. Εξειδικευμένες τεχνικές διάδρασης (π.χ. ηχητικής ή οπτικής / χωρικής με χειρονομίες σε δύο και τρεις διαστάσεις) με έμφαση σε εφαρμογές φωτισμού, κινούμενης εικόνας, προηγμένης ηχητικής σύνθεσης και ελέγχου σύνθετων λειτουργιών ολοκληρωμένων διαδραστικών οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων.
<< Πρόγραμμα Σπουδών    << Διδάσκοντες
Version 2 ENGLISH