Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου
Παρουσιάζονται οι σύγχρονες θεωρίες και μέθοδοι σχεδιασμού και ανάπτυξης στατικού και διαδραστικού περιεχομένου για χρήση σε ψηφιακά μέσα και το διαδίκτυο. Εξετάζονται θέματα ποιότητας και προσαρμογής των ψηφιακών δεδομένων, τεχνικές επίτευξης της απαιτούμενης ποιότητας υπηρεσίας προσανατολισμένες στον τελικό χρήστη, σύγχρονες μέθοδοι συμπίεσης, μετάδοσης και προσαρμογής τους για την ανάπτυξη συμβατικών αλλά και μη-συμβατικών συστημάτων όπως η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα, οι χαρτογραφικές προβολές και οι διαδραστικές εγκαταστάσεις με χρήση αισθητηρίων συστημάτων. Ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις συμπληρώνουν τις διαλέξεις με στόχο την πρακτική ενασχόληση των συμμετεχόντων στη μαθησιακή ενότητα με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του περιεχομένου.
<< Πρόγραμμα Σπουδών    << Διδάσκοντες
Version 2 ENGLISH