Διαδραστικές Εγκαταστάσεις
Το μάθημα διερευνά το πεδίο των Καλλιτεχνικών Εγκαταστάσεων ενθαρρύνοντας την εμψύχωση ανεικονικών καλλιτεχικών έργων, αντικειμένων και εγκαταστάσεων με τη χρήση Ανοιχτών Τεχνολογιών Σχεδιασμού και Προγραμματισμού. Στόχοι του μαθήματος είναι αφενός να αναδύσει τις βασικές αρχές και τεχνικές των Προγραμματιστικών Περιβαλλόντων Ήχου, Εικόνας και Διάδρασης με τη σύνθεση ποικίλλων οπτικοακουστικών μέσων σε πραγματικό χρόνο και αφετέρου να παρουσιάσει με παραδείγματα τις διαφορετικές μορφές που παίρνουν τέτοιες εγκαταστάσεις στην πράξη. Τα καλλιτεχνικά έργα που θα παραχθούν από τους φοιτητές θα στοχεύουν στη διαμόρφωση μίας επαυξημένης οπτικοακουστικής εμπειρίας, εστιάζοντας α) στην εμπλοκή του χρήστη και β) στη χρήση δεδομένων από τον φυσικό και ψηφιακό χώρο. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελεί συνέχεια του μαθήματος “Αλληλεπίδραση και Διεπαφές Υπολογιστικής Φυσικής”. Το μάθημα απευθύνεται σε άτομα με προγραμματιστική εμπειρία. Η διδασκαλία περιλαμβάνει τη συνέχιση της χρήσης των βασικών εργαλείων Ανοιχτού Σχεδιασμού όπως η εκπαιδετική πλατφόρμα Arduino Uno, κ.λπ. εστιάζοντας στην καλλιτεχνική πράξη.
<< Πρόγραμμα Σπουδών    << Διδάσκοντες
Version 2 ENGLISH