5ο Διεθνές συνέδριο Taboo - Transgression - Transcendence in Art & Science - TTT2023 Μάλτα [26-29/09/2023]

ShareThis
Δημοσίευση: 25-09-2023 15:47 | Προβολές: 2838
image

Το TTT είναι μια διεπιστημονική και περιοδεύουσα εκδήλωση όπου τόσο επαγγελματίες όσο και θεωρητικοί παρουσιάζουν και συζητούν τη σύνδεση τέχνης-επιστήμης ή/και της τέχνης με την τεχνολογία. Το TTT ξεκίνησε από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας  του Ιονίου Πανεπιστημίου και δημιουργήθηκε από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Dalila Honorato. Η διεπιστημονική αυτή εκδήλωση βασίζεται στην υποστήριξη ενός μεγάλου άτυπου δικτύου διεθνών ερευνητών και επαγγελματιών που αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους στα όρια των τομέων της τέχνης και της επιστήμης. Η σειρά συνεδρίων TTT υποστηρίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή της οποίας τα μέλη περιλαμβάνουν τους: Roy Ascott (Ηνωμένο Βασίλειο), Ανδρέα Φλώρο (Ελλάδα), Dalila Honorato (Ελλάδα/Πορτογαλία), Gunalan Nadarajan (ΗΠΑ), Melentie Pandilovski (Αυστραλία/Βόρεια Μακεδονία), Stelarc (Αυστραλία), Polona Tratnik (Σλοβενία) και Adam Zaretsky (ΗΠΑ/Ελλάδα). Το TTT έχει φιλοξενηθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2016-2017), στο Μεξικό (2018), στην Αυστρία (διαδικτυακά το 2020) και σύντομα θα φιλοξενηθεί στη Μάλτα (2023).

Το πέμπτο διεθνές συνέδριο Taboo - Transgression - Transcendence in Art & Science θα πραγματοποιηθεί στις 26–29 Σεπτεμβρίου 2023 στη Βαλέτα της Μάλτας. Συμμετέχουν σχεδόν 170 ομιλητές-ριες από περισσότερες από 30 χώρες, με ανακοινώσεις και έργα που επικεντρώνονται α) σε ερωτήματα γύρω από τη φύση του απαγορευμένου και την αισθητική της οριακότητας και β) στη διάνοιξη χώρων για δημιουργική μεταμόρφωση, στο σημείο όπου συναντώνται η Επιστήμη και η Τέχνη. 

Εκτός από τις συνεδρίες και τις ομιλίες, το TTT2023 Malta παρουσιάζει και το καλλιτεχνικό του πρόγραμμα, το οποίο τιτλοφορείται RawCookedRotten και περιλαμβάνει έκθεση και performances, λειτουργώντας ως μια πρόσκληση «να διερευνήσουμε τις διάφορες πτυχές της τροφής, καθώς και να στοχαστούμε πάνω στα περίπλοκα νοήματα και τις σχέσεις μεταξύ της κατάστασης του να Τρως και εκείνης του να Τρώγεσαι». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συμμετοχές από τα Rewinding Cultures Consortium, Hub of Art Laboratories, KONTEJNER Bureau of Contemporary Art Practice και Cultivamos Cultura.

Συγχρηματοδοτούμενο για πρώτη φορά από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το TTT2023 Malta διοργανώνεται στο πλαίσιο του εγχειρήματος Rewinding Cultures του Feral Labs Network, υπό την αιγίδα της Creative Europe, με περαιτέρω υποστήριξη από  το Interactive Arts Laboratory του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Technoetic Arts: a Journal of Speculative Research, το οποίο εκδίδεται από το Intellect, καθώς και από το φορέα υποδοχής Malta Society of Art.

Μετά το πέρας του συνεδρίου, τα πρακτικά του TTT2023 Malta θα δημοσιευτούν σε δύο μέρη: ένας επιλεγμένος αριθμός εργασιών θα δημοσιευθεί ως ειδικό τεύχος στο περιοδικό Technoetic Arts, που εκδίδεται από την Intellect, και ο κύριος πυρήνας των πρακτικών θα δημοσιευθεί ως τυπική ηλεκτρονική δημοσίευση του Ιονίου Πανεπιστημίου (e-Book, περιλαμβάνεται ISBN).
Επίσημος ιστότοπος: https://ttt-conference.org Περισσότερες πληροφορίες: av-ttt@ionio.gr

Αναλυτικό Πρόγραμμα: https://avarts.ionio.gr/ttt/2023/en/program/
Συμμετέχοντες: https://avarts.ionio.gr/ttt/2023/en/participants/


Ο Κόμβος Εργαστηρίων Τέχνης (HAL-Hub of Art Laboratories) του Ιονίου Πανεπιστημίου συμμετέχει στο διεθνές συνέδριο TTT-2023 [Μάλτα, 26-29/09/2023]
Ο Κόμβος Εργαστηρίων Τέχνης (Hub of Art Laboratories, γνωστό και ως HAL), ένα από τα πιο φιλόδοξα και καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα που έχει αναλάβει το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, θα παρουσιαστεί εκτενώς κατά τη διάρκεια του επερχόμενου Διεπιστημονικού Συνεδρίου Taboo – Transgression – Transcendence in Art & Science, το οποίο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 26 και 29 Σεπτεμβρίου στη Βαλέτα της Μάλτας. Σε συμφωνία με τα θέματα που εξετάζει διαχρονικά το εν λόγω Συνέδριο, η παρουσία τού HAL στο TTT 2023 Malta επικεντρώνεται και αυτή στη σύγκλιση μεταξύ Τέχνης, Επιστήμης και Τεχνολογίας και στο πόσο καινοτόμα, δημιουργική και επωφελής μπορεί να είναι η σύγκλιση αυτή. Μέσα από μια σειρά ομιλιών, performances και εγκαταστάσεων, τα στελέχη του HAL θα αναδείξουν την έρευνα του προγράμματος σε ένα ευρύ φάσμα τομέων αιχμής, φάσμα το οποίο περιλαμβάνει και τα: Παιχνιδοποίηση, τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας και το μετασύμπαν, Τεχνητή Νοημοσύνη, Τηλεματική τέχνη, BioArt, Τέχνη και Τεχνολογία του Ήχου. 
Επίσημος ιστότοπος: Κόμβος Εργαστηρίων Τέχνης (HAL) https://hal.avarts.ionio.gr/ 


Επιστροφή
Version 2 ENGLISH