Συγγραφή και Οπτικοποίηση Σεναρίου
Σκοπός του μαθήματος "Συγγραφή και Οπτικοποίηση Σεναρίου" αποτελεί η εμβάθυνση των φοιτητών στις αισθητικές και τεχνικές προδιαγραφές, προσανατολισμένων οπτικά αφηγηματικών μέσων, όπως το κόμικ και ο κινηματογράφος. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων επιχειρείται η εξοικείωση των φοιτητών με τη θεωρία και πρακτική, που απορρέει από τη διαδικασία δημιουργίας έργων οπτικής μυθοπλασίας. Δίνεται έμφαση στην συμπληρωματική σχέση κειμένου και εικόνας με όρους ιεραρχίας μορφοπλαστικών δυνατοτήτων και προβλημάτων. Με αφετηρία την υλοποίηση γραπτών ασκήσεων, πραγματοποιείται η κριτική ανάλυση σεναρίων των φοιτητών και ενθαρρύνεται η χρήση αναλογικών και ψηφιακών εργαλείων, που υποστήρίζουν την μετάφραση του γραπτού κειμένου σε σκηνοθετημένες οπτικά αφηγηματικές δομές.
<< Πρόγραμμα Σπουδών    << Διδάσκοντες
Version 2 ENGLISH