Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων
Σκοπός του μαθήματος "Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων" είναι α) να προσφέρει εξοικείωση με το αντικείμενο και τα εργαλεία της σημειωτικής και β) να εισάγει τους φοιτητές στη μελέτη του νοήματος των συμβολικών συστημάτων σε σχέση με τα νέα μέσα. Με τα λεγόμενα νέα μέσα, που χαρακτηρίζονται από τη διαδραστικότητά τους μέσω της χρήσης τεχνολογίας υπολογιστών, έχει πλέον καταργηθεί ο ξεκάθαρος διαχωρισμός ανάμεσα τον δημιουργό/παραγωγό και τον χρήστη/καταναλωτή. Ως αποτέλεσμα, όποια προσπάθεια αποκωδικοποίησης του περιεχομένου διαφορετικών μορφών διαδραστικών έργων και συστημάτων πρέπει να υπολογίζει τη σχέση σώμα, μέσο και ερμηνεία γιατί η επαφή με το έργο επηρεάζει ουσιαστικά το περιεχόμενό του και ταυτόχρονα την ανάγνωσή του. Για αυτό το λόγο στο μάθημα καλλιεργείται η σχέση φαινομενολογίας, γνωστικής ψυχολογίας και σημειωτικής.
<< Πρόγραμμα Σπουδών    << Διδάσκοντες
Version 2 ENGLISH