Τριδιάστατος Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Προβολή
Παρουσιάζεται η μέθοδος συναρμογής κινούμενων ή στατικών κινηματογραφικών λήψεων (Digital Compositing), με σκοπό την παραγωγή μιας κινούμενης εικόνας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύνθεσης της εικόνας, ετερόκλητα οπτικά στοιχεία ιεραρχούνται, ώστε να δημιουργούν την εντύπωση της καταγραφής τους σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή από το ίδιο κινηματογραφικό μέσο και κάτω από τις ίδιες συνθήκες φωτισμού. Οι φοιτητές διδάσκονται το απαραίτητο λογισμικό και την τέχνη της σύνθεσης των οπτικών στοιχείων εφαρμόζοντας τεχνικές συναρμογής των ψηφιακών επιπέδων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαδικασία επεξεργασίας των επιμέρους στοιχείων κάθε εικόνας, όπως της κινηματογραφικής λήψης, του φωτός και της κίνησης, προκειμένου να παραχθεί μια νέα εικόνα με ενιαίο αισθητικό αποτέλεσμα τον χώρο.
<< Πρόγραμμα Σπουδών    << Διδάσκοντες
Version 2 ENGLISH