Τέχνη Ήχου
Η Τέχνη Ήχου συναντάται σε αυτόνομες μορφές ηχητικής έκφρασης αλλά και στον συνδυασμό του ήχου με άλλες τέχνες και μέσα. Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά δύο σκέλη: α) θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της τέχνης στην ηχητική δημιουργία, μέσα απο την ιστορική αναφορά στις καλλιτεχνικές τάσεις της σύγχρονης εποχής, την εξέλιξη των μέσων και την αισθητική ανάλυση έργων (ηλεκτροακουστική μουσική, sound/video art, ηχητικές εγκαταστάσεις, live electronics), β) πρακτική της καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα απο την ηχογράφηση, την ηχητική επεξεργασία και τη δημιουργία συνθέσεων ως αυτόνομα ηχητικά έργα, ή σε συνδυασμό με εικόνα. Η γλώσσα της ηλεκτροακουστικής μουσικής χρησιμοποιείται ως αισθητική βάση στη θεωρία και την πράξη.
<< Πρόγραμμα Σπουδών    << Διδάσκοντες
Version 2 ENGLISH