Κινούμενα Γραφικά και Ψηφιακή Εικονογράφηση
Το μάθημα Κινούμενα Γραφικά και Ψηφιακή Εικονογράφηση εστιάζει στο ευρύτατο φάσμα μορφών εικονοποίησης, το οποίο συναντάται στις σύγχρονες μορφές έργων μαζικής επικοινωνίας και εφαρμοσμένης αισθητικής. Συγκεκριμένα, κύριος προσανατολισμός του μαθήματος ορίζεται η κατάρτιση των φοιτητών στις θεμελιώδεις αισθητικές προσεγγισεις, που χαρακτηρίζουν έργα ψηφιακου περιεχομένου, όπως τα στατικά και κινούμενα γραφικά υπολογιστών. Μέσα από σειρά διαλέξεων και ασκήσεων επιχειρείται η ένταξη της εικαστικής γλώσσας στο πλαίσιο των νέων υπολογιστικών μέσων αναπαράστασης με άμεσο στόχο την παραγωγή άρτιων οπτικοακουστικών έργων και εφαρμογών.
Δίνεται έμφαση στη χρήση ψηφιακών προγράμματων με όρους δημιουργικότητας, ανάπτυξης δεξιοτήτων και διεύρυνσης των μορφοπλάστικών δυνατοτητων των φοιτητών.
<< Πρόγραμμα Σπουδών    << Διδάσκοντες
Version 2 ENGLISH