Επιτροπές ΠΜΣ

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  • Καθηγητής Ν. Γ. Κανελλόπουλος, Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών
  • Επίκουρος Καθηγητής Σ. Βερύκιος, Αναπληρωτής Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών
  • Επίκουρη Καθηγήτρια Ν. Ονοράτου, μέλος
  • Επίκουρος Καθηγητής Μ. Παναγόπουλος, μέλος
  • Επίκουρος Καθηγητής Ι. Δεληγιάννης, μέλος
  • Yπεύθυνος κατεύθυνσης Α': Επίκουρος Καθηγητής Σ. Βερύκιος 
Ενημέρωση: 26-01-2017

Version 2 ENGLISH