Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευή
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
AUD221 Εισαγωγή στην Μουσική (Y) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη, Εργαστηριακό
1ο έτος
Δαλιανούδη Ρενάτα
ΤΑΒΜ 2.45
Διάλεξη, Εργαστηριακό
1ο έτος
Δαλιανούδη Ρενάτα
ΤΑΒΜ 2.45
Διάλεξη, Εργαστηριακό
1ο έτος
Δαλιανούδη Ρενάτα
ΤΑΒΜ 2.45
--- --- ---
AUD420 Διαδραστικά Συστήματα Ήχου --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Εργαστηριακό
2ο έτος
Ζάννος Ιωάννης
ΥΚ1
Εργαστηριακό
2ο έτος
Ζάννος Ιωάννης
ΥΚ1
Εργαστήριο
2ο έτος
Ζάννος Ιωάννης
ΥΚ1
Εργαστήριο
2ο έτος
Ζάννος Ιωάννης
ΥΚ1
AUD622 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου --- --- ---
Διάλεξη
3ο έτος
Μηλιαρέση Ιωάννα
011
Διάλεξη
3ο έτος
Μηλιαρέση Ιωάννα
011
Εργαστήριο
3ο έτος
Μηλιαρέση Ιωάννα
ΥΚ2
Εργαστήριο
3ο έτος
Μηλιαρέση Ιωάννα
ΥΚ2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
AUD623 Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη, Εργαστηριακό
3ο έτος
Κατερέλος Διονύσιος
ΥΚ1
Διάλεξη, Εργαστηριακό
3ο έτος
Κατερέλος Διονύσιος
ΥΚ1
Διάλεξη, Εργαστηριακό
3ο έτος
Κατερέλος Διονύσιος
ΥΚ1
--- --- --- --- --- --- ---
Εργαστήριο, Φροντιστήριο
3ο έτος
Κατερέλος Διονύσιος
ΥΚ1
Εργαστήριο, Φροντιστήριο
3ο έτος
Κατερέλος Διονύσιος
ΥΚ1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
AUD820 Ηχητική Επένδυση Εικόνας --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Εργαστηριακό
4ο έτος
Λουφόπουλος Απόστολος
011
Εργαστηριακό
4ο έτος
Λουφόπουλος Απόστολος
011
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
AUD821 Αλγοριθμική Σύνθεση & Δόμηση του Ήχου --- --- ---
Εργαστηριακό
4ο έτος
Ζάννος Ιωάννης
ΥΚ1
Εργαστηριακό
4ο έτος
Ζάννος Ιωάννης
ΥΚ1
Εργαστηριακό
4ο έτος
Ζάννος Ιωάννης
ΥΚ1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
AUD823 Ηλεκτρονική Μουσική --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη
4ο έτος
Λουφόπουλος Απόστολος
Εργ. Ήχου
Διάλεξη
4ο έτος
Λουφόπουλος Απόστολος
Εργ. Ήχου
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Εργαστήριο
4ο έτος
Λουφόπουλος Απόστολος
Εργ. Ήχου
Εργαστήριο
4ο έτος
Λουφόπουλος Απόστολος
Εργ. Ήχου
Εργαστήριο
4ο έτος
Λουφόπουλος Απόστολος
Εργ. Ήχου
AUD824 Ηχητικά Περιβάλλοντα --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη
4ο έτος
Λουφόπουλος Απόστολος
Εργ. Ήχου
Διάλεξη
4ο έτος
Λουφόπουλος Απόστολος
Εργ. Ήχου
Εργαστηριακό
4ο έτος
Λουφόπουλος Απόστολος
Εργ. Ήχου
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
AVA232 Αφήγηση και Παραστατικές Τέχνες (Y) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη, Εργαστηριακό
1ο έτος
Ζάννος Ιωάννης, Μαρίνη Χαρίκλεια
Αίθουσα Εκδηλώσεων
Διάλεξη, Εργαστηριακό
1ο έτος
Ζάννος Ιωάννης, Μαρίνη Χαρίκλεια
Αίθουσα Εκδηλώσεων
Διάλεξη, Εργαστηριακό
1ο έτος
Ζάννος Ιωάννης, Μαρίνη Χαρίκλεια
Αίθουσα Εκδηλώσεων
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
AVA444 Τεχνικές Βιντεοσκόπησης --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη, Εργαστήριο
2ο έτος
Παναγόπουλος Ιάκωβος
ΤΑΒΜ 2.39
Διάλεξη, Εργαστήριο
2ο έτος
Παναγόπουλος Ιάκωβος
ΤΑΒΜ 2.39
Διάλεξη, Εργαστήριο
2ο έτος
Παναγόπουλος Ιάκωβος
ΤΑΒΜ 2.39
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
AVA445 Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Εργαστηριακό
2ο έτος
Τσιρίδου Τάνια
ΥΚ1
Εργαστηριακό
2ο έτος
Τσιρίδου Τάνια
ΥΚ1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
AVA446 - Αισθητηριακοί Μηχανισμοί στις Τέχνες --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
AVA447 Μουσική και Οπτικοακουστικά Μέσα --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη, Εργαστήριο
2ο έτος
Δαλιανούδη Ρενάτα
ΕΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ
Διάλεξη, Εργαστήριο
2ο έτος
Δαλιανούδη Ρενάτα
ΕΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ
Διάλεξη, Εργαστήριο
2ο έτος
Δαλιανούδη Ρενάτα
ΕΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ
Διάλεξη, Εργαστήριο
2ο έτος
Δαλιανούδη Ρενάτα
ΕΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
AVA448 Τοποειδική Παράσταση --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη, Εργαστήριο
2ο έτος
Μαρίνη Χαρίκλεια
Αίθουσα Εκδηλώσεων
Διάλεξη, Εργαστήριο
2ο έτος
Μαρίνη Χαρίκλεια
Αίθουσα Εκδηλώσεων
Διάλεξη, Εργαστήριο
2ο έτος
Μαρίνη Χαρίκλεια
Αίθουσα Εκδηλώσεων
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
AVA641 Πολυμέσα και Παιγνιοποίηση --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη, Εργαστηριακό
3ο έτος
Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα, Ροβίθης Εμμανουήλ
ΥΚ1
Διάλεξη, Εργαστηριακό
3ο έτος
Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα, Ροβίθης Εμμανουήλ
ΥΚ1
Διάλεξη, Εργαστηριακό
3ο έτος
Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα, Ροβίθης Εμμανουήλ
ΥΚ1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
AVA643 Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη
3ο έτος
Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία
ΥΚ1
Διάλεξη
3ο έτος
Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία
ΥΚ1
Διάλεξη
3ο έτος
Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία
ΥΚ1
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Φροντιστήριο
3ο έτος
Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία
ΥΚ1
Φροντιστήριο
3ο έτος
Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία
ΥΚ1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
AVA841 Διεύθυνση Παραγωγής Οπτικοακουστικού Έργου --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Εργαστήριο
4ο έτος
Παναγόπουλος Ιάκωβος
ΥΚ2
Εργαστήριο
4ο έτος
Παναγόπουλος Ιάκωβος
ΥΚ2
Εργαστήριο
4ο έτος
Παναγόπουλος Ιάκωβος
ΥΚ2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
AVA843 Οπτική Ανάπτυξη Χαρακτήρα και Περιβαλλόντων --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη
4ο έτος
Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία
ΥΚ1
Διάλεξη
4ο έτος
Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία
ΥΚ1
Διάλεξη
4ο έτος
Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία
ΥΚ1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
AVA846 Περιβάλλοντα Εικονικής – Επαυξημένης Πραγματικότητας --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη
4ο έτος
Κομιανός Βασίλης
011
Διάλεξη
4ο έτος
Κομιανός Βασίλης
011
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Εργαστήριο
4ο έτος
Κομιανός Βασίλης
ΥΚ2
Εργαστήριο
4ο έτος
Κομιανός Βασίλης
ΥΚ2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
EDU231 Σχέδιο Μαθήματος και Παιγνιδικές Ασκήσεις --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη
ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Αγνή, Ροβίθης Εμμανουήλ
ΥΚ3
Διάλεξη
ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Αγνή, Ροβίθης Εμμανουήλ
ΥΚ3
Διάλεξη
ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Αγνή, Ροβίθης Εμμανουήλ
ΥΚ3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
EDU233 Τεχνολογίες Επαύξησης στη σχολική διδακτέα ύλη --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη
ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Αγνή, Κομιανός Βασίλης, Ροβίθης Εμμανουήλ
ΥΚ3
Διάλεξη
ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Αγνή, Κομιανός Βασίλης, Ροβίθης Εμμανουήλ
ΥΚ3
Διάλεξη
ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Αγνή, Κομιανός Βασίλης, Ροβίθης Εμμανουήλ
ΥΚ3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
TEC210 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II (Y)
Εργαστήριο
Β3
Μηλιώτης Γεώργιος
ΥΚ2
Εργαστήριο
Β3
Μηλιώτης Γεώργιος
ΥΚ2
--- --- --- --- ---
Εργαστήριο
Β2
Λάμπουρα Σταματέλλα
ΥΚ2
Εργαστήριο
Β2
Λάμπουρα Σταματέλλα
ΥΚ2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη, Φροντιστήριο
1ο έτος
Λάμπουρα Σταματέλλα, Παναγόπουλος Μιχαήλ
ΤΑΒΜ 2.45
Διάλεξη, Φροντιστήριο
1ο έτος
Λάμπουρα Σταματέλλα, Παναγόπουλος Μιχαήλ
ΤΑΒΜ 2.45
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Εργαστήριο
Β1
Λάμπουρα Σταματέλλα
ΥΚ2
Εργαστήριο
Β1
Λάμπουρα Σταματέλλα
ΥΚ2
--- --- --- --- --- --- --- ---
TEC410 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου --- --- --- --- --- ---
Εργαστηριακό
2ο έτος
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς
ΥΚ1
Εργαστηριακό
2ο έτος
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς
ΥΚ1
Εργαστηριακό
2ο έτος
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς
ΥΚ1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
TEC411 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI
Διάλεξη
2ο έτος
Βλάχος Θεόδωρος
011
Διάλεξη
2ο έτος
Βλάχος Θεόδωρος
011
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Εργαστηριακό
2ο έτος
Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γεώργιος
ΥΚ2
Εργαστηριακό
2ο έτος
Λάμπουρα Σταματέλλα, Μηλιώτης Γεώργιος
ΥΚ2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
TEC414 Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Εργαστηριακό
2ο έτος
Παναγόπουλος Μιχαήλ
ΥΚ2
Εργαστηριακό
2ο έτος
Παναγόπουλος Μιχαήλ
ΥΚ2
Διάλεξη
2ο έτος
Παναγόπουλος Μιχαήλ
011
Διάλεξη
2ο έτος
Παναγόπουλος Μιχαήλ
011
--- --- --- ---
TEC611 Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη, Εργαστηριακό
3ο έτος
Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα
ΥΚ2
Διάλεξη, Εργαστηριακό
3ο έτος
Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα
ΥΚ2
Διάλεξη, Εργαστηριακό
3ο έτος
Δεληγιάννης Ιωάννης, Γαρνέλη Βαρβάρα
ΥΚ2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
THE200 Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης (Y) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη
1ο έτος
Χαμαλίδη Έλενα
ΤΞΓΜΔ Ι3 (Χάρης Κατσούλης)
Διάλεξη
1ο έτος
Χαμαλίδη Έλενα
ΤΞΓΜΔ Ι3 (Χάρης Κατσούλης)
Διάλεξη
1ο έτος
Χαμαλίδη Έλενα
ΤΞΓΜΔ Ι3 (Χάρης Κατσούλης)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
THE202 Θεωρία της Επικοινωνίας (Y) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη
1ο έτος
Ονοράτου Νταλίλα, Μητσάνη Χριστίνα
ΤΑΒΜ 2.39
Διάλεξη
1ο έτος
Ονοράτου Νταλίλα, Μητσάνη Χριστίνα
ΤΑΒΜ 2.39
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Φροντιστήριο
1ο έτος
Μητσάνη Χριστίνα
ΥΚ1
Φροντιστήριο
1ο έτος
Μητσάνη Χριστίνα
ΥΚ1
Φροντιστήριο
1ο έτος
Μητσάνη Χριστίνα
ΥΚ1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
THE400 Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι (Y) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη
2ο έτος
Χαμαλίδη Έλενα
ΤΑΒΜ 2.39
Διάλεξη
2ο έτος
Χαμαλίδη Έλενα
ΤΑΒΜ 2.39
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
THE404 Διαδικτυακή Επικοινωνία --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη
2ο έτος
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ
011
Διάλεξη
2ο έτος
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ
011
Διάλεξη
2ο έτος
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ
011
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
THE601 Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Εργαστηριακό
3ο έτος
Βαλιανάτος Θωμάς
ΥΚ1
Εργαστηριακό
3ο έτος
Βαλιανάτος Θωμάς
ΥΚ1
--- --- --- ---
THE602 Σημειολογία των Πολυμέσων Ι
3ο έτος
Ονοράτου Νταλίλα, Κάτσενου Ρένα
ΥΚ1
3ο έτος
Ονοράτου Νταλίλα, Κάτσενου Ρένα
ΥΚ1
3ο έτος
Ονοράτου Νταλίλα, Κάτσενου Ρένα
ΥΚ1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
THE603 Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης (Y) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη
3ο έτος
Δραγώνα Δάφνη
ΤΑΒΜ 2.45
Διάλεξη
3ο έτος
Δραγώνα Δάφνη
ΤΑΒΜ 2.45
Διάλεξη
3ο έτος
Δραγώνα Δάφνη
ΤΑΒΜ 2.45
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
THE606 Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη, Εργαστηριακό
3ο έτος
Ασλανίδη Μαρία
ΥΚ1
Διάλεξη, Εργαστηριακό
3ο έτος
Ασλανίδη Μαρία
ΥΚ1
Διάλεξη, Εργαστηριακό
3ο έτος
Ασλανίδη Μαρία
ΥΚ1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
THE607 Θεωρία & Μεθοδολογία του Κινηματογράφου --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη
3ο έτος
Χάλκου Μαρία
011
Διάλεξη
3ο έτος
Χάλκου Μαρία
011
Διάλεξη
3ο έτος
Χάλκου Μαρία
011
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
THE608/EDU234 Τέχνη και Εκπαίδευση: Οπτικές και Εννοιολογικές Δομές --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη
3ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Αγνή, Παναγόπουλος Ιάκωβος
ΥΚ1
Διάλεξη
3ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Αγνή, Παναγόπουλος Ιάκωβος
ΥΚ1
Διάλεξη
3ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Αγνή, Παναγόπουλος Ιάκωβος
ΥΚ1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
THE801 Υλικά, Τεχνικές και Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη
4ο έτος
Δραγώνα Δάφνη
011
Διάλεξη
4ο έτος
Δραγώνα Δάφνη
011
Διάλεξη
4ο έτος
Δραγώνα Δάφνη
011
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
THE804 Ελληνικός Κινηματογράφος --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη
4ο έτος
Χάλκου Μαρία
011
Διάλεξη
4ο έτος
Χάλκου Μαρία
011
Διάλεξη
4ο έτος
Χάλκου Μαρία
011
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
THE805/EDU232 Τέχνη, Οικολογία, Εκπαίδευση --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη
4ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Αγνή, Ροβίθης Εμμανουήλ
ΥΚ1
Διάλεξη
4ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Αγνή, Ροβίθης Εμμανουήλ
ΥΚ1
Διάλεξη
4ο έτος, ΠΠΕΤΤΗΧΕ
Παπαδοπούλου Αγνή, Ροβίθης Εμμανουήλ
ΥΚ1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
THE806 Πρακτικές Υβριδικών Τεχνών --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη, Φροντιστήριο
4ο έτος
Τσιρίδου Τάνια, Ονοράτου Νταλίλα
ΥΚ2
Διάλεξη, Φροντιστήριο
4ο έτος
Τσιρίδου Τάνια, Ονοράτου Νταλίλα
ΥΚ2
Διάλεξη, Φροντιστήριο
4ο έτος
Τσιρίδου Τάνια, Ονοράτου Νταλίλα
ΥΚ2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
VIS230 Σχέδιο-Χρώμα (Y) --- --- --- --- --- ---
Φροντιστήριο
Β1
Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ
Εργ. Σχεδίου
Φροντιστήριο
Β1
Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ
Εργ. Σχεδίου
Φροντιστήριο
Β1
Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ
Εργ. Σχεδίου
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Φροντιστήριο
Β2, Β3
Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ
Εργ. Σχεδίου
Φροντιστήριο
Β2, Β3
Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ
Εργ. Σχεδίου
Φροντιστήριο
Β2, Β3
Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ
Εργ. Σχεδίου
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Εργαστηριακό
1ο έτος
Βερύκιος Σπυρίδων
Εργ. Σχεδίου
Εργαστηριακό
1ο έτος
Βερύκιος Σπυρίδων
Εργ. Σχεδίου
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
VIS231 Εισαγωγή στη Φωτογραφία (Y) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη
1ο έτος
Ζήβας Αντώνης
ΤΠ3
Διάλεξη
1ο έτος
Ζήβας Αντώνης
ΤΠ3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
VIS430 Γραφικές Τέχνες I – Εικαστική Ταυτότητα --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη, Εργαστηριακό
2ο έτος
Μαλακασιώτη Αγγελική
ΥΚ1
Διάλεξη, Εργαστηριακό
2ο έτος
Μαλακασιώτη Αγγελική
ΥΚ1
Διάλεξη, Εργαστηριακό
2ο έτος
Μαλακασιώτη Αγγελική
ΥΚ1
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
VIS431 Φωτογραφία ΙΙ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Εργαστηριακό
2ο έτος
Ζήβας Αντώνης
011
Εργαστηριακό
2ο έτος
Ζήβας Αντώνης
011
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
VIS432 Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα --- ---
Φροντιστήριο
2ο έτος
Μητσάνη Χριστίνα, Κρίγκα Μαρία
Εργ. Σχεδίου
Φροντιστήριο
2ο έτος
Μητσάνη Χριστίνα, Κρίγκα Μαρία
Εργ. Σχεδίου
Φροντιστήριο
2ο έτος
Μητσάνη Χριστίνα, Κρίγκα Μαρία
Εργ. Σχεδίου
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη
2ο έτος
Μητσάνη Χριστίνα, Κρίγκα Μαρία
Εργ. Σχεδίου
Διάλεξη
2ο έτος
Μητσάνη Χριστίνα, Κρίγκα Μαρία
Εργ. Σχεδίου
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
VIS630 Τριδιάστατα Γραφικά --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Εργαστηριακό
3ο έτος
Βαλιανάτος Θωμάς
ΥΚ1
Εργαστηριακό
3ο έτος
Βαλιανάτος Θωμάς
ΥΚ1
--- --- --- --- --- --- ---
VIS631 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Εργαστηριακό
3ο έτος
Ζήβας Αντώνης
011
Εργαστηριακό
3ο έτος
Ζήβας Αντώνης
011
Εργαστηριακό
3ο έτος
Ζήβας Αντώνης
011
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
VIS632 Εικονογράφηση Κόμικ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Εργαστηριακό
3ο έτος
Βερύκιος Σπυρίδων
ΥΚ2
Εργαστηριακό
3ο έτος
Βερύκιος Σπυρίδων
ΥΚ2
Εργαστηριακό
3ο έτος
Βερύκιος Σπυρίδων
ΥΚ3
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
VIS634 Γλυπτική I --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Εργαστηριακό
3ο έτος
Ραφτόπουλος Φώτιος
011
Εργαστηριακό
3ο έτος
Ραφτόπουλος Φώτιος
011
Εργαστηριακό
3ο έτος
Ραφτόπουλος Φώτιος
011
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
VIS831 Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Εργαστηριακό
4ο έτος
Ζήβας Αντώνης
011
Εργαστηριακό
4ο έτος
Ζήβας Αντώνης
011
Εργαστηριακό
4ο έτος
Ζήβας Αντώνης
011
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
VIS832 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη, Φροντιστήριο
4ο έτος
Βλάχος Θεόδωρος
011
Διάλεξη, Φροντιστήριο
4ο έτος
Βλάχος Θεόδωρος
011
Διάλεξη, Φροντιστήριο
4ο έτος
Βλάχος Θεόδωρος
011
Διάλεξη, Φροντιστήριο
4ο έτος
Βλάχος Θεόδωρος
011
--- --- --- --- --- --- --- ---
VIS834 Ψηφιακή Γλυπτική I --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη
4ο έτος
Ραφτόπουλος Φώτιος
ΥΚ1
Διάλεξη
4ο έτος
Ραφτόπουλος Φώτιος
ΥΚ1
Διάλεξη
4ο έτος
Ραφτόπουλος Φώτιος
ΥΚ1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
VIS835 Τριδιάστατα Μοντέλα και Συνθέσεις --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη, Εργαστηριακό
4ο έτος
Μαλακασιώτη Αγγελική
ΥΚ2
Διάλεξη, Εργαστηριακό
4ο έτος
Μαλακασιώτη Αγγελική
ΥΚ2
Διάλεξη, Εργαστηριακό
4ο έτος
Μαλακασιώτη Αγγελική
ΥΚ2
--- --- ---
Αγγλικά --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Διάλεξη
1ο έτος
Μωραΐτη Ελένη
ΤΠ1
Διάλεξη
1ο έτος
Μωραΐτη Ελένη
ΤΠ1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 6.9.0 στις 12/4/24 4:39 Μ.Μ.